Cannabis

DSAM fraråder læger at ordinere cannabis Grundlaget for at indføre en forsøgsordningen med medicinsk cannabis er alt for spinkelt, mener de praktiserende lægers videnskabelige selskab, der også frygter, at ordningen vil føre til øget arbejdspres i almen. 

Praktiserende læger bør undlade at medvirke i den forsøgsordning, der skal gøre det muligt for patienter få udskrevet medicinsk cannabis på recept. Det mener Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), der har afgivet et særdeles kritisk høringssvar til de regler, der skal udstikke rammerne for forsøget.

»Selskabet fraråder sine medlemmer at udskrive recepter på medicinsk cannabis,« siger Anders Beich, formand for DSAM, til Jyllands-Posten.

Han understreger, at lægerne ikke har lyst til at indgå i en forsøgsordning.

Anders Beich, formand for DSAM
Vi kan som læger ikke tage ansvaret for udskrive ikke godkendte produkter. Cannabis er ikke et lægemiddel, og derfor er det ikke godkendt efter de kendte metoder, siger Anders Beich.Foto: Joachim Rode

»Vi kan som læger ikke tage ansvaret for udskrive ikke godkendte produkter. Cannabis er ikke et lægemiddel, og derfor er det ikke godkendt efter de kendte metoder. Det hedder sig i vejledningen, at vi har både skærpet informationspligt overfor patienterne og skærpet pligt til at indberette bivirkninger, når vi udskriver cannabis, men hvordan skal vi løfte det, når virkningen af cannabis ikke er ordentligt underbygget?« siger Anders Beich.

I høringssvaret (pdf) er DSAM ligeledes stærkt kritisk over den øgede arbejdspres, som ordningen vil medføre i almen praksis.

»Den store omtale af medicinsk cannabis kombineret med beslutning om en fire-årig forsøgsperiode vil gøre mange patienter med en bred vifte af lidelser forventningsfulde. Det står klart, at eftersom områderne med en smule evidens er forbeholdt ovenstående speciallæger, står praktiserende læger tilbage med en stor gruppe patienter, der mere eller mindre berettiget håber at kunne se sig hjulpet af dette nye tiltag. Således kan de praktiserende læger i Danmark forventes at skulle løse en ganske betydelig opgave med rådgivning og vejledning af et større antal patienter på et alt for spinkelt grundlag. Tidsforbruget skal tages fra andre opgaver som lige nu løses i almen praksis‚« skriver DSAM i høringssvaret til ’Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis’ fra Sundheds- og Ældreministeriet og ’Vejledning om lægers behandling med medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen’ fra Lægemiddelstyrelsen.

DSAM frygter også, forsøgsordninger vil være årsag til konflikter mellem patienter og læger.

»Det ringe evidensgrundlag, patienternes forventningsniveau og den forventede variation fra læge til læge kan føre til helt unødvendige diskussioner, problemer og potentielle konflikter, der kan skade læge- patient relationen og tilliden til egen læge,« skriver DSAM i høringssvaret.

DSAM’s høringssvar til ’Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis’ fra Sundheds- og Ældreministeriet og ’Vejledning om lægers behandling med medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen’ fra Lægemiddelstyrelsen (pdf)

Skriv kommentar