Daratumumab som vedligeholdelsesbehandling forlænger overlevelsen efter stamcelletransplantation ved knoglemarvskræft Daratumumab som vedligeholdelsesbehandling til patienter efter autolog stamcelletransplantation viser lovende resultater. Dog er effekten af daratumumab som vedligeholdelsesbehandling afhængig af tidligere behandlinger.

Første del af CASSIOPEIA fase 3-studiet har tidligere vist, at kombinationen af daratumumab, bortezomib, thalidomid og dexamethasone (D-VTd) inden behandling med autolog stamcelletransplantation til nydiagnosticerede patienter med knoglemarvskræft gav bedre patientudfald end behandling med VTd alene.

Resultaterne af CASSIOPEIA-studiet ledte til en godkendelse af kombinationsbehandlingen til patientgruppen.

Nu er forskere klar med anden del af CASSIOPEIA-studiet, hvori patienter i vedligeholdelsesbehandling med daratumumab sammenlignes med de patienter, som efter stamcelletransplantation blot blev holdt under observation. 

Forskningsresultaterne er netop offentliggjort på den årlige kongres for European Hematology Association (EHA), der løber af stablen i disse dage.

Kun nogle har fordel af daratumumab som vedligeholdelsesbehandling

886 patienter med knoglemarvskræft har været med i studiet. 

Overordnet set viser resultaterne, at patienter i vedligeholdelsesbehandling med daratumumab opnår længere progressionsfri overlevelse sammenlignet med patienter, som ikke modtog daratumumab.

Da forskerne dykkede ned i resultaterne, fandt de dog, at denne fordel kun gjaldt for patienter, der ikke modtog daratumumab i forbindelse med knoglemarvstransplantationen.

Patienter, som både modtog daratumumab inden transplantationen og som vedligeholdelsesbehandling, udviste sammenlignelig progressionsfri overlevelse som observationsgruppen.

Ydermere viser data, at vedligeholdelsesbehandling med daratumumab leder til markant større dybde i behandlingseffekten, uden at det leder til nye sikkerhedsproblemer ved behandlingen.

»Konklusionen er, at daratumumab som vedligeholdelsesbehandling er fordelagtigt til patienter efter knoglemarvstransplantation, hvis patienterne inden transplantationen er blevet behandlet med VTd,« skriver forskerne, som er anført af professor Philippe Moreau fra Nantes, Frankrig, i deres studie.

Kilde: European Hematology Association

Skriv kommentar