Behandling af hoftebrud får massiv kritik Danmarks bedste til hoftenære lårbensbrud 2017

Styregruppen for Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud er mildt sagt ikke tilfreds med den behandling af hoftebrud, som det danske sundhedsvæsen tilbyder. I årsrapporten regner kritikken ned over regioner og hospitaler. Kritikken bunder i, at standarderne for flere indikatorer langtfra er opfyldt. Det gælder f.eks. den nye indikator vedrørende præoperativ optimering, hvor ingen af regionerne lever op til standarden.  Kvaliteten er næsten lige så ringe, hvis man måler på indikatoren vedrørende operationsdelay på under 24 timer, da kun én region lever op til forventningerne – det på trods af, at standarden med vilje er sat lavt, og der er indbygget en vis tilgivelse, idet den gælder fra indlæggelsestidspunkterne og ikke fra ankomst til hospitalet.

Det er heller ikke godt nok, at det kun er ét hospital, der lever op til forventningen om mobilisering inden for 24 timer efter operation, og at der på landsplan kun er registreret mobilisering i 42 pct. af forløbene. Også den nye indikator om patienternes ernæringsforhold volder problemer, da den ikke er opfyldt i nogen regioner. Eneste lyspunkt er indikatoren ’andelen af patienter, som er i live 30 dage efter operationsdato’, som fire regioner opfylder. Femte regions resultater er pænere end sidste år. Kun meget få afdelinger kommer dog væsentligt over den tilstræbte værdi på 90 pct. For de indikatorer, der beskriver reoperationer, gælder, at behandlingsresultaterne målt på behovet for reoperation i høj grad lever op til forventningerne – dette resultat er opnået, selv om kravene er blevet skærpet.

Ortopædkirurgi
Hoftebrud
Rang 2017 Rang 2016 Sygehus Score*
1 5 Aarhus 100
2 1 Hospitalsenh.

Vest

99
3 3 Kolding 98
4 23 Hjørring 97
5 8 Randers 96
6 6 Holbæk 95
6 11 Odense 95
6 13 Esbjerg 95
6 14 Aabenraa 95
6 20 Viborg 95
11 11 Køge 94
12 20 Farsø 93
13 16 Horsens 92
13 2 Slagelse 92
15 15 Nykøbing F. 90
15 19 Aalborg 90
17 10 Bispebjerg 88
18 7 Nordsjællands Hospital 86
20 4 Hvidovre 82
19 16 Thisted 83
21 22 Bornholm 80
22 8 Herlev 76
23 18 Vejle 73
Silkeborg indgår ikke i vurderinge pga. få eller ingen patienter.
*

Baseret på tal for behandlingskvalitet i ’Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: National årsrapport 2016 ’ omregnet til indekstal og vægtet.

 

Skriv kommentar