Danmarks første professor i klinisk socialmedicin og rehabilitering

Danmarks første professor i klinisk socialmedicin og rehabilitering Socialoverlæge, ph.d. Claus Vinther Nielsen, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, er netop tiltrådt et professorat i klinisk socialmedicin og rehabilitering ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Professoratet er tilknyttet CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og kan ses som kulminationen på det årelange arbejde, Claus Vinther Nielsen har lagt i at få styrket forskningsindsatsen indenfor både socialmedicin og rehabilitering.

Claus Vinther Nielsen har demonstreret stor energi, ihærdighed, entusiasme og ikke mindst en stærk faglig dygtighed i sit arbejde og har efterhånden fået opbygget et yderst levende forskningsmiljø på Marselisborg Centret under Folkesundhed og Kvalitetsudvikling.

Forskningsfelterne er især inden for arbejdsfastholdelse og rehabilitering i bredeste forstand med fokus på særlige sygdomsgrupper og sammenhængende patient- og borgerforløb.

Foruden forskningsområdet har Claus Vinther Nielsen i mange år haft hovedansvaret for undervisningen i socialmedicin og rehabilitering på såvel de sundhedsfaglige kandidatuddannelser som medicinstudiet. Han er desuden medredaktør på den nyligt udgivne lærebog i Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering.

Claus Vinther Nielsen har gennem hele sin lægekarriere været optaget af de svageste i samfundet og mennesker der er ramt af langvarig sygdom og funktionsevnetab.

Tilgangen til indsatsen har været, gerne i en tværfaglig sammenhæng, at afhjælpe eller bedre den enkeltes funktionsevne mest muligt for at sikre et selvstændigt, aktivt og meningsfuldt liv.

Skriv kommentar