Broget indsats for at finde hiv-ramtes partnere Sundhedsstyrelsen vil udsende retningslinjer for kontakt-opsporing af hiv-smittede

Lægers indsats for at opspore hiv-smittedes seksuelle kontakter er præget af store lokale udsving. Det er konklusionen i en rapport om kontaktopsporing og rådgivning, som Sundhedsstyrelsen er ved at lægge sidste hånd på. Kortlægningen er foretaget af Skejby Sygehus? hiv-rådgiver på baggrund af interview og spørgeskemaer fra de ti behandlingssteder for hiv-smittede i Danmark.

»Vi har fået bekræftet vores indtryk af, at kontaktopsporingen foregår meget forskelligt og med store forskelle i, hvor højt det bliver prioriteret. Variationen er så stor, at der efter vores mening er brug for fælles retningslinjer,« siger afdelingslæge Sigrid Poulsen fra Sundhedsstyrelsen.

Vigtigt for rådgivning

Chef for styrelsens Forebyggelsescenter, Else Smith, understreger på baggrund af rapporten, at hiv-kontaktopsporing er en vigtig brik i den rådgivning, som amterne er ansvarlige for.

»Vi kan konstatere, at der er en usikkerhed om, hvem i sundhedsvæsenet der har ansvaret for at kontakte de hiv-smittedes seneste seksuelle bekendtskaber.

Der er uklarhed om, hvorvidt det er patienten, der skal gøre det, eller om det er lægen eller andre i sundhedsvæsenet. Og der er også usikkerhed om, hvorvidt de ansvarlige skal ringe eller skrive til kontakterne, og om det skal noteres i journalen. På de områder er der behov for klare retningslinjer,« siger Else Smith.

Rapporten om kontaktopsporing og rådgivning forventes at udkomme før sommerferien og vil ud over kortlægningen rumme en række eksempler på, hvordan en række af de infektionsmedicinske afdelinger og kønssygdomsklinikken på Bispebjerg Hospital har haft held til at løse opgaven med at opspore kontakter.

Peter Aagaard

Skriv kommentar