Algoritme skal få praksislæger til at gribe ind inden indlæggelse
Gitte Kjeldsen er projektleder for Tværspor, der er i gang med at udvikle en algoritme, der skal hjælpe sundhedsprofessionelle til at forudse, hvornår en borger er høj i risiko for at blive indlagt.

Algoritme skal få praksislæger til at gribe ind inden indlæggelse Forskningsprojektet Tværspor har udviklet en algoritme, der skal hjælpe praktiserende læger og andre sundhedsprofessionelle til at forudse, hvornår en borger er høj i risiko for at blive indlagt. Det skal føre til forebyggelige indsatser, så indlæggelsen ikke sker.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement