Algoritme skal få praksislæger til at gribe ind inden indlæggelse
Gitte Kjeldsen er projektleder for Tværspor, der er i gang med at udvikle en algoritme, der skal hjælpe sundhedsprofessionelle til at forudse, hvornår en borger er høj i risiko for at blive indlagt.

Algoritme skal få praksislæger til at gribe ind inden indlæggelse Forskningsprojektet Tværspor har udviklet en algoritme, der skal hjælpe praktiserende læger og andre sundhedsprofessionelle til at forudse, hvornår en borger er høj i risiko for at blive indlagt. Det skal føre til forebyggelige indsatser, så indlæggelsen ikke sker.

Genindlæggelsesprocenten skal ned, men trods mange forskellige tiltag i Odder, Hedensted, Skanderborg og Horsens kommuner, er det endnu ikke lykkedes. Nu er håbet, at en algoritme kan få statistikken til gå i den rigtige retning. Forskningsprojektet Tværspor undersøger, hvordan analyser af sundhedsdata kan hjælpe med at forudse de borgere, der er i risiko for at […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement