Kranspulsåresygdom er hyppig blandt hjertestopoverlevere 
1. reservelæge, ph.d. Helle Søholm, Roskilde Sygehus, vil i sit videre forskningsarbejde undersøge, om hjertestopoverleverne får bedring i deres grad af hjertesvigt, som man ofte ser blandt ‘almindelige’ STEMI-patienter.Foto: Niels-Bjørn Albinus

Kranspulsåresygdom er hyppig blandt hjertestopoverlevere  Undersøgelse af danske hjertestopoverlevere finder også en overraskende stor andel af patienter med svær hjertesvigt.

PARIS (Dagens Medicin) – 75 pct. af de personer, der fik hjertestop uden for hospital, havde  kranspulsåresygdom. Til gengæld havde kun ca. halvdelen af dem akut koronart syndrom. Det viser en kohorteundersøgelse, som 1. reservelæge, ph.d. Helle Søholm, hjertemedicinsk afdeling på Roskilde Sygehus, har præsenteret på ESC.  Undersøgelsen er baseret på data for samtlige 1.003 […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement