200 praktiserende læger kan tvinges på pension fra august 2019
»En del af de ældre læger har fortalt os, at de gerne vil blive ved et år eller to endnu, men at akkrediteringen afholder dem fra det,« siger Christian Freitag, formand for PLO.

200 praktiserende læger kan tvinges på pension fra august 2019 200 læger har fået dispensation fra at blive akkrediteret mod, at de lukker deres praksis senest 31. august 2019. PLO-formand, Christian Freitag, kalder situationen alvorlig og vil tage initiativ til at drøfte sagen med regionerne.

Den i forvejen faldende kurve over antallet af praktiserende læger i Danmark står overfor et pludseligt og dramatisk dyk ved udgangen af august næste år. En ny opgørelse fra PLO viser, at lidt over 200 praktiserende læger – eller hvad der svarer til seks pct. af den samlede stand – har ønsket at blive fritaget for akkrediteringsprocessen mod, at de drejer nøglen om senest 31. august 2019.

Et omfang som formand for PLO, Christian Freitag, først blev bekendt med for et par måneder siden.

»At der er tale om over 200 læger har overrasket mig meget. Vi har haft så travlt med overhovedet at finde hinanden i en ny overenskomst, at dette endnu ikke er noget, vi har sat os ned for at kigge på. Hverken internt i vores egen bestyrelse eller med Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Det vil vi gøre nu,« siger Christian Freitag.

Levn fra den tidligere overenskomst

Muligheden for dispensation stammer tilbage fra overenskomsten i 2014, da det blev besluttet, at alle landets praktiserende læger skulle gennemgå et akkrediteringsforløb for at sikre kvaliteten i almen praksis.

Overenskomsten åbnede imidlertid op for, at en praksis, der forventedes at ophøre inden for et tidsrum på fem år, grundet alder eller sygdom, ikke var forpligtet til at implementere Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

»Selvfølgelig er der en del af de 200 læger, som inden 31. august 2019 under alle omstændigheder går på pension. Men det kritiske i det her, er, at lægedækningen er under voldsomt pres, og en del af de ældre læger har fortalt os, at de gerne vil blive ved et år eller to endnu, men at akkrediteringen afholder dem fra det,« siger Christian Freitag, der sammen med sin kompagnon i Holte Lægehus selv har brugt over 200 timer på at blive akkrediteret.

PLO: Læger over 60 år skal have dispensation

I den nye overenskomst OK18 kan anden akkrediteringsrunde undgås, hvis de praktiserende læger i stedet kvalitetssikrer ved at indgå i et såkaldt klyngesamarbejde med andre læger.

Kravet om, at alle nuværende lægepraksisser skal gennemgå akkrediteringens første runde er dog ufravigeligt.

»PLO har været med til at indgå aftalen, og det tager vi ansvar for. Men kunne vi sammen med Regionernes Lønnings- og Takstnævn vinde nogle lægeår ved at udskyde akkrediteringen yderligere for disse ældre læger, er det noget, vi gerne vil kigge på. En løsning kunne være at fritage de nuværende læger over 60 år fra akkrediteringen. Men vi er som sagt slet ikke begyndt at drøfte det med RLTN endnu«, siger Christian Freitag.

Hos Regionernes Lønnings- og Takstnævn vil man gerne være med til at drøfte, om dispensationen kan forlænges i en overgangsperiode.

»Danske Regioner ser med stor alvor på lægedækningsudfordringerne, og vil derfor også drøfte med regionerne om tidspunktet for lægernes ophør skal forlænges i en overgangsperiode. Det kunne fx være ved at lægerne går i klynger eller ved at akkrediteringskravet skal lempes for en del af de læger, som ellers skal stoppe.​ Dog må hensynet til patienterne og sikringen af kvaliteten overvejes i den forstand, at hvis en stor gruppe læger ikke gennemfører akkreditering, men fortsætter med at praktisere, så kan der blive behov for at overveje andre tiltag for at sikre tilstrækkelig kvalitet,« siger Bo Libergren (V), næstformand i Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Hovedstaden og Sjælland er hårdest ramt

Kigger man på situationen i de enkelte regioner, er der flest læger i Region Hovedstaden og Region Sjælland, som ønsker at stoppe. I Region Hovedstaden er tallet cirka ni procent af alle læger, mens det i Region Sjælland er otte procent.

Og findes der ikke en løsning, vil det ifølge formand for PLO-Hovedstaden, Karin Zimmer, betyde, at »en voldsom mængde læger« vil forsvinde på én gang, da der ikke står yngre læger klar til at overtage klinikkerne.

»I Region Hovedstaden har vi 93-94 læger på listen i øjeblikket. Listen er dynamisk, og nogle læger har solgt eller valgt at lade sig akkreditere. Vi skal i dialog med dem, der står tilbage, da det er vores klare indtryk, at langt størstedelen af de læger ikke vil lade sig akkreditere, og at kravet om akkreditering tvinger dem på pension tidligere end planlagt,« siger Karin Zimmer.

Kommentarer

 1. “Tilgiv dem, thi de ved ikke hvad de gør”.
  Kunne man blot det var det hele meget lettere, men jeg synes det er svært, eftersom det er et fuldt forudseeligt scenarie vi befinder os i. De sidste 5-15 år har været én lang dødsspiral, som med dette får et effektivt ekstra øksehug. De fleste havde håbet at OK 18 ville blive et vendepunkt, men det har vist sig ikke at være tilfældet. (Hvis jeg skulle tage fejl hører jeg det gerne fra Christian Freitag eller Regionen). Der skal ske noget nu, hvis det hele ikke skal bryde sammen. I mit eget lille nærområde i Hvidovre har én læge lige lukket uden at kunne sælge. Mindst 3 er til salg (den ene er jeg i samarbejdspraksis med). Region H skal vist til at kridte skoene mht. at oprette regionsklinikker ligesom de andre regioner. Denne gang i selve Hovedstaden.

 2. Er selv ophørt p.gr.a akkrediteringskrav , som jeg fandt tidskrævende og stressende i en travl hverdag.
  Kan nu vælge og vrage blandt regionsklinikker , når jeg har lyst og til høj løn og supergode boligforhold.
  Tager så lige et par år mere inden jeg bliver 70.

 3. Som 63 årig praktiserende læge i et af Danmarks mest lægetruede områder i Lemvig har denne problemstilling allerede fået konsekvens for mig. Jeg LUKKER en veldreven, supermoderne klinik om 14 dage. Jeg fik dispensation indtil 31. august 2019. Det kunne jeg ikke bruge til noget. Når man på den måde sætter en deadline for en praksis, som i forvejen er usælgelig, søger personalet væk. Det fik jeg hurtigt at føle. Det er tilsvarende umuligt at få nyt højt kvalificeret personale, når ansættelsen vil være kortvarig. Det er mig fuldstændig uforståeligt, at man ikke har haft denne problemstilling med ind i overenskomstforhandlingerne.
  Ansvarsløst af såvel PLO som Regionerne ikke at være opmærksom på dette problem. Et problem, der i alt fald var kendt blandt alle praktiserende læger i vort område i hele 2017 og derfor sagtens kunne være løst til stor glæde for befolkningen, der aktuelt nærmest er i lynchstemning over mit for tidlige ophør. Men jeg havde intet valg!

 4. Istedet for at jage 200 praktiserende læger ud af butikken, skulle regionerne hellere tage medicinen selv, hvis den er så god, altså akkreditere udbuds og regionsklinikkerne, de trænger i hvert fald til en eller anden form for monitorering. De nuværende STPS tilsyn forkommer værdiløse.

 5. Måske kunne Regionen også tænke på de gamle læger der grundet akkreditering er tappet for de sidste kræfter og nu er så trætte st de alvorligt tænker på at stoppe. Jeg er en af dem selvom min drøm var at fortsætte til 75-80. Tror der er flere af os holder meget af vort arbejde og har lyst til at fortsætte med reduceret arbejdindsats.

 6. Jeg synes måske godt man kan give læger > 60 år mulighed for at fortsætte uden at akkreditere, men jeg synes det ville være heldigere, hvis man kunne lade være være med, at se det som en straffe aktion og et udtryk for mistro at akkreditere. Det er vel en meget naturlig ting, når man gerne vil sælge en vare.
  Det er super ærgeligt, at akkreditering har fået så skidt en medfart som tilfældet er. Grunden skal formentlig søges i den måde, det blev fuldstændigt overimplementeret på i hospitalsvæsnet i en periode. Min oplevelse i praksis har været, at det faktisk gav god mening

  1. Det er denne form for indstilling som ødelægger enhver mulighed for at komme i mål nogensinde. Typisk for kvindelig læge at rose modparten. Ligesom :” Vi får jo sådan en god løn”- udsagnet. Hvis bare een kommer med dette vil modparten selvfølgelig hægte sig fast i dette. Slaget er tabt!

 7. Hvis Danske Regioner ønsker at fastholde disse læger – læger der potentielt kunne fortsætte sit virke og være erhvervsaktive i mange år til skatteydernes glæde – burde regionerne ordne med hjælpeprogrammer. F.eks kunne de tilbyde en dygtig og effektiv sekretær eller sygeplejerske til at hjælpe og strukturere kvalitetsarbejdet og facilitere akkrediteringsprocessen. Det ville hjælpe de overbebyrdede læger til at blive akkrediteret, og det ville måske endda være med til at strukturere deres arbejde og højne kvaliteten nogle steder. Det ville ikke koste regionerne al verden – det bliver langt dyrere for regionerne at oprette regionsklinikker eller aflønne udbudsklinikker!
  Det kan nåes endnu.

 8. Akkreditering, hvis indhold og lancering har været et fejlskud, hvor udbyttet er temmelig sparsomt, men hvor bivirkningerne med lægeflugt er nærmest katastrofale. Imidlertid har det jo været hamrende forudsigeligt , nemlig at mange læger kigger efter udgangen før tid. Hvis det er DR, PLO og formanden en overraskelse, er det i sig selv en bekymring. Trods alder har jeg gennemført og lært om diskretionslinier, ´korte rene negle og pænt tøj ´ , som det er formuleret. Fornedrelsen har ingen nedre grænse i disse år.
  Mest iøjnefaldende er det generelle, massive svigt af solopraksis , der ikke politisk – heller ikke i PLO – er i good standing. I Kbh. kunne KAP-H have satset på et solopraksis-/akkrediteringsteam som fødselshjælper og til at bistå i akkrediteringsprocessen. København er jo karakteriseret ved at have mange solopraksis. Men ingen forståelse i den retning. Måske kan det lige nås, så mange lægearbejdsår kan reddes i vor lægedækningstruede Hovedstad.

 9. Jeg er en af de 200!!! Ung kvindelig læge på 43 år der er fritaget da jeg stopper inden august 2019. Jeg elsker at være læge, men jeg har simpelthen ikke tiden til det. Jeg er konstant bagud og massivt stresset og hvad ville jeg i disse tilfælde anbefale min patient? “meld dig syg” men det gør vi ikke af hensyn til ansvaret til vores patienter. Jeg har mistet troen på almen praksis i Danmark pga akkredditering og styrelsen for patient usikkerhed har SUGET ALT LYSTEN OG BLODET UD AF MIG DESVÆRRE ! stille roligt og lansomt på 7 gode år som engageret læge, langsom læganæmi. Jeg kunne tidligere have 300 patienter mere end nu. Hvorfor forstår politikerne ikke at der er lukket for tilgang? Bor selv på Frederiksberg hvor man nu som nytilflytter heller ikke kan få en læge! Jeg vedblives med undren. Min dejlige praksis er til salg på praksis børsen 7 km fra Rådhus pladsen. TANKEVÆKKENDE!
  Held og lykke til alle dem på over 60 og de unge i 40 erne der ikke gider mere!

 10. Jeg undrer mig meget over at denne nyhed kommer bag på PLO.

  PLO indgik selv overenskomsten i 2014 og så afgangsdatoen ved manglende akkreditering har man haft fem år til at gøre noget ved.

  Allerede for et halvt år siden gjorde jeg PLOs direktør opmærksom på de høje tal for dispensation, som vi så i samarbejdsudvalget.

  Dette valgte direktøren at negligere. Nu er det så Breaking news efter et halvt år. Et halvt år hvor specialet styrtbløder yngre og ældre kollegaer. Imens så bruger selvsamme direktør al sin tid på facebook i skænderier og blokeringer af de medlemmer af PLO har mest af alt har en brug for en skarp organisation, der kæmper for og ikke mod medlemmerne

Skriv kommentar