Ryg- og gigtcenter flytter ind i Skagen Sygehus

Nordjyske ryg- og gigtpatienter vil fra august næste år ikke længere være nødt til at rejse ud af Nordjyllands Amt for at få et tilbud om genoptræning.

Amtets sundhedsudvalg har anbefalet, at Sygehus Vendsyssel går videre med planerne om at etablere et ryg- og gigtcenter i det gamle Skagen Sygehus.

Centeret får plads til 20 patienter, og bygningerne bliver indrettet og renoveret til formålet. Patienterne vil blive tilbudt træningsophold, som vil strække sig over tre uger.

Patienterne vil blive behandlet af et tværfagligt team bestående en reumatologisk overlæge, fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejersker samt socialrådgiver.

Sundhedsudvalget forventer, at centeret vil tilbyde behandling af samme kvalitet, som nordjyske patienter hidtil har kunnet få på gigtsanatorierne i Århus og Middelfart samt på gigthospitalet i Gråsten.

Nordjyllands Amt lukkedes sidste år Skagens Sygehus pga. af lægemangel, men sygehuset er siden omdannet til Skagen Sundhedscenter og huser bl.a. medicinsk ambulatorium og dagafsnit, lægevagt samt et såkaldt Gero-Team ? et udrykningshold, der kommer ud til ældre mennesker i deres eget hjem.

Desuden har skagboerne mulighed for at få fotograferet deres lunger, taget blodprøver og donere blod på Skagen Sundhedscenter.

Steffen Bang Nielsen

Skriv kommentar