Overlæge hædres for forskning i diabetessår

Overlæge hædres for forskning i diabetessår Overlæge, dr.med. Per Holstein modtager af Niels A. Lassen prisen 2009.

70-årige Per Holstein er overlæge på sårcenteret på Bispebjerg Hospital. Han blev speciallæge i ortopædisk kirurgi i 1980, og fire år senere blev han speciallæge i karkirurgi.

I 1985 blev Per Holstein udnævnt til overlæge på den nyoprettede karkirurgiske afdeling på Bispebjerg. I 1993 fik han oprettet et center for diabetiske fodsårsproblemer og i 1996 blev Holstein overlæge i det nyetablerede Videncenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital.

Per Holstein har udført banebrydende arbejder vedrørende hudens blodforsyning målt med avanceret isotop-teknik samt benets blodforsyning ved blodtryksmåling på foden. Disse arbejder tillader præcis vurdering af sårenes helingsevne. Studierne medførte, at man kunne vurdere, hvilke sår der helede, og hvilke der aldrig ville hele.

Disse arbejder blev udført i tæt samarbejde med Niels A. Lassen på klinisk fysiologisk afdeling, BBH. Arbejderne medførte en radikal ændring i vurdering og behandling af fodsår, således at mange amputationer kunne undgås i fremtiden.

Siden er tilkommet i alt ca. 150 videnskabelige arbejder og lærebogskapitler, som hovedsageligt har omhandlet forebyggelse og behandling af sår specielt hos diabetes patienter.

Niels A. Lassen prisen uddeles af Niels A. Lassen fonden, som blev etableret i 1999 til minde om professor, overlæge, dr.med. Niels A. Lassen (1926-1997), som var én af det 20. årh. mest betydningsfulde hjerne- og cirkulationsforskere i Danmark.