Jørn Theil

Jørn Theil er ansat som overlæge i den funktionsbærende enhed klinisk fysiologi og nuklearmedicin på Storstrømmens Sygehus i Næstved.

51-årige Jørn Theil var adm. overlæge for afdelingen fra 1995 til 2002, men har siden arbejdet på Århus Sygehus.

sbn