Hjertemediciner får pris for uddannelsesindsats

Hjertemediciner får pris for uddannelsesindsats Overlæge, ph.d. Finn Lund Henriksen, hjertemedicinsk afdeling B, Odense Universitetshospital, har fået årets legat fra ’Professor, overlæge, dr.med. Torben Haghfelts Fond til fremme af kardiologien’.

Legatet på 15.000 kr. tildeles Finn Lund Henriksen på grund af sit engagement og store indsats for uddannelsen af såvel medicinstuderende på Syddansk Universitet som af yngre læger på universitetshospitalets hjertemedicinske afdeling. Han er som lektor på universitet medansvarlig for den hjertemedicinske del af uddannelsen af de studerende, herunder for deres praktikophold på hjertemedicinsk afdeling.

Jobbet som lektor indebærer også undervisning, både som traditionelle forelæsninger og af mindre hold. Desuden er 45-årige Finn Lund Henriksen vejleder for kandidater, der skriver speciale, og han har været medforfatter på de studieguides, som de studerende skal følge.

På Hjertemedicinsk Afdeling B har Finn Lund Henriksen i fem år været med til at koordinere de lægelige funktioner. Formålet er dels at sikre patienterne en god behandling, og dels at sikre tid til undervisning af de yngre læger på afdelingen. Desuden skal lægerne have mulighed for at hente ny viden og nye procedurer hjem til afdelingen.

Finn Lund Henriksen har skrevet ph.d.-afhandling om fedtstofskriftet hos patienter med enten type 2 diabetes eller med blodprop i hjertet, og senere har han interesseret sig for hjerterytmeforstyrrelser og for forebyggelse af hjertekarsygdomme.

Sideløbende med forskning og uddannelse har Finn Lund Henriksen deltaget i arbejdet med behandlingen af patienterne, først og fremmest i det fynske sygehusvæsen og siden 2001 på Hjertemedicinsk Afdeling i Odense.

Skriv kommentar