Dan Jørgensen, Socialdemokraterne

Dan Jørgensen, Socialdemokraterne

  • Skal danske patienter have ret til at rejse til andre EU-lande for at få hospitalsbehandling uden en henvisning fra egen praktiserende læge?

Nej, ikke uden en henvisning. Hvis vi blot skaber et helt frit marked for sundhedsbehandling frygter vi, at det kan skabe øget ulighed og betyde, at de nationale systemer ikke kan planlægge.

Uden en forhåndsgodkendelse frygter vi altså, at EU-reglerne kan true det danske sundhedssystem, som vi kender det. Men derudover handler det jo også om, at patienten skal have sikkerhed for, om den danske sygeforsikring dækker eller ej.

Vi støtter, at patienter skal kunne blive behandlet i udlandet på de særlige områder, hvor andre lande kan tilbyde en anerkendt behandlingsform, som man ikke kan få i Danmark. Men det bør altid ske med en forhåndsgodkendelse fra den danske læge.

  • Skal EU give medicinalindustrien lov til at lave målrettede sygdomskampagner til forbrugerne for at skabe opmærksomhed om deres produkter?

Nej. Det vil kunne skabe et kunstigt forhøjet behov for medicin – og det er i hvert fald ikke i forbrugernes interesse. Information om medicin skal borgeren modtage fra uvildige læger.

  • Skal EU tage initiativ til at oprette et antal højt specialiserede sygehuse for borgere i hele EU – og hvis ja, hvem skal så drive sygehusene; EU, private virksomheder eller en anden tværnational organisation?

For sjældne sygdomme og lidelser er det oplagt, at vi samarbejder på tværs af EU. Det vil i så fald være EU-midler som (del-)finansierer sygehuset, men det virker mere oplagt, at det drives af en tværnational organisation eller af den national stat, hvori sygehuset befinder sig.

  • Hvilken rolle ser du EU spille i fremtidens sundhedssektor?

Generelt mener jeg, at sundhedspolitik er noget, der skal laves i de enkelte lande, og ikke noget EU skal bestemme over.

Men vi kan sagtens lære af hinanden f.eks. med hensyn til forskning og vidensdeling, og vi skal sikre, at patienter med sjældne sygdomme kan få hjælp og behandling i udlandet. Ligeledes giver det god mening at samarbejde om livsvigtige behandlinger, hvis der er god plads i et land, mens der i andre lande er lang ventetid. Det skal dog ske på en måde, som ikke undergraver ligheden i adgangen til sundhedsydelser.

Kandidaterne

Skriv kommentar