Varm luft kører i ring hos Dagens Medicin Åbenhed ikke kun er noget, der står i et flot stykke papir – det skal også opleves i dagligdagen. Og ja, vi har haft eksempler på det modsatte, og det vil jeg faktisk gerne gøre noget ved!

Dygtige embedsmænd og politiske strategier for åbenhed er ikke noget man skal have, hvis man skal være en hårdtslående toppolitiker. S

Så kort kan man konkludere efter, at have læst lederen i Dagens Medicin nr. 14/2016.

Der er jo ellers talrige eksempler på, at det modsatte ellers er en dårlig plan. F.eks. er der stort set ingen ‘gamle’ topembedsmænd tilbage efter den rådgivning og manglende åbenhed, som omgav tidligere regionsrådsformand Carl Holst i Region Syddanmark.

Og når professorer og udvalg under Justitsministeriet, samt faglige organisationer påpeger, at offentligt ansatte er bekymrede for at ytre sig, og har en udpræget selvcensur, så skal jeg altså som toppolitiker bare lade det ligge, så længe Dagens Medicin og det øvrige pressekorps kan få deres anmodninger om aktindsigt ekspederet så hurtigt som muligt.

For så er alt jo godt – hos pressen altså.

Man kan altid diskutere en proces, der omhandler drøftelser af ytringsfrihed, åbenhed og involvering med knap 40.000 medarbejdere. Det kan føles meget langt fra det politiske niveau på regionsgården i Hillerød til den medarbejder, der lige nu bøvler og bander over et nyt it-system, som f.eks. Sundhedsplatformen.

Det er forståeligt. Derfor gør jeg også selv en del ud af tage rundt og tale med lokale tillidsrepræsentanter, organisationer, ledere, og medarbejdere – og for at besvare henvendelser i alle former.

I det her tilfælde var det et samlet regionsråd, der i 2014 vedtog at udarbejde en åbenhedspolitik, en ressourcepolitik, en kvalitetspolitik og en personalepolitik.

Målet var at afløse de ca. 50 strategier og politikker, som regionen i dag har – og som ingen (hverken politikere eller medarbejdere) orienterer sig særligt ofte i, eller kan finde rundt i, og dermed heller ikke efterlever – f.eks. når det gælder åbenhed.

Vi begyndte dog i første omgang med at vedtage en whistleblowerordning. Først i 2015 gik regionen for alvor i gang med at finde ud af, hvordan man via debat og politik kan ændre en kultur hos både ledelse og medarbejdere, så åbenhed ikke kun er noget, der står i et flot stykke papir, men også opleves i dagligdagen.

For ja, vi har haft eksempler på det modsatte både før og under min tid som regionsrådsformand, og det vil jeg faktisk gerne gøre noget ved!

Alt det, får Nicolai Döllner vendt til et ‘Projekt Morgenluft’ og henviser til, at jeg efter Dagens Medicins vidende skulle læse op af ‘embedsmandspapirer’ på møderne i Danske Regioner.

Hvis Dagens Medicins redaktør gerne vil tage parti i interne magtkampe i Danske Regioner, så ville det i det mindste klæde ham, at fortælle ÅBENT, at denne beskrivelse netop er fra en artikel fra regionsrådsformands Bent Hansens side i juni. Et citat fra en artikel, hvor Dagens Medicin ukritisk holder mikrofon for en mand med et magtærinde.

Jeg er ikke ked af, at jeg er et menneske, der tænker sig om, før jeg taler og handler. Eller lader mig rådgive.

Jeg ved godt, det kan give færre ‘sjove’ artikler i Dagens Medicin. Men det må jeg så leve med. Dagens Medicin er altid velkomne til at ringe, så skal jeg åbent fortælle dem, hvad jeg mener.

Og nej… dette er ikke skrevet af mine embedsmænd.

Skriv kommentar