Tillykke, Darwin Videnskab kan misbruges, og Darwins teori blev misbrugt af hans fætter Francis Galton og senere af en lang række andre forskere i Tyskland og andre lande til eugenik og racehygiejne.

Det er 200 år siden, at Charles Darwin blev født, og 150 år siden, at han udgav ‘Origin of species’ og siden ‘The descent of man’. I humaniora anses Copernicus, Darwin og Freud som de mest skelsættende forskere, Copernicus, fordi han viste, at Solen og ikke Jorden var det da kendte univers’ centrum, Darwin, fordi han viste, at det ikke var Gud (direkte), men evolutionen, som har skabt mennesket og dyr, og Freud, fordi han påviste underbevidsthedens betydning for vores...