Stor forskerpris til diabetes-professor

Stor forskerpris til diabetes-professor Professor Filip Krag Knop har modtaget pris for sit arbejde med tarmhormonernes betydning for stofskifte, fedme og type 2-diabetes.

Filip Krag Knop, 43, der er professor, overlæge og leder af Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital, har modtaget Odd Fellow Ordenens Forskerpris på 250.000 kroner som anerkendelse for sin forskning i, hvordan tarmhormoner har betydning for appetitregulering og sukkerstofskiftet.

Filip Krag Knop har siden medicinstudiet engageret sig i klinisk-fysiologisk diabetesforskning med fokus på tarmhormoners betydning for det normale sukkerstofskifte og for risikoen for udvikling af type 2-diabetes. Og i hele sit videnskabelige karriereforløb har han været fokuseret og bidraget med ny og væsentlig viden om mavetarmkanalens rolle i patofysiologien ved type 2-diabetes og andre metaboliske sygdomme.

Flip Krag Knop er ikke uvant med at modtager hæder for sin forskning. Tidligere på året modtog han Niels Schwartz Sørensens Hæderspris ved årsmødet for diabeteslægernes faglige selskab, Dansk Endokrinologisk Selskab. Og bagud ligger et hav af priser: Bl.a.’Rising Star’-prisen fra den europæiske diabetesorganisation, European Association for the Study of Diabetes (EASD), talentprisen fra Bagger-Sørensen Fonden, Lund University’s Nordic Prize for an Outstanding Young Diabetes Investigator, Johan Quentin og Hustrus legat, Region Hovedstadens Global Excellence-pris, Thomsen Prisen fra Den Danske Diabetesforening, Niels Schwartz Sørensens Hæderspris og Diabetesforeningens Forskningslegat.

Siden 2007 har Filip Krag Knop fortsat sin kliniske uddannelse, været post doc, dels i professor Jens Juul Holsts laboratorium på København Universitet, og dels ved Victor Chang Cardiac Research Institute, Sydney, Australien.

Han blev speciallæge i intern medicin og endokrinologi i 2015, og i 2016 blev han professor i klinisk endokrinologi ved Københavns Universitet. Siden 2008 har han sammen med Professor Tina Vilsbøll opbygget et diabetologisk forskningscenter af internationalt format på Gentofte Hospital med en stab på omkring 60 medarbejdere: Center for Diabetesforskning. Det er lykkedes prismodtager og forskerkolleger at tiltrække store og kompetitive forskningsbevillinger til at fremdrive mange innovative forskningsprojekter, overvejende fokuseret på samspillet mellem metabolisme på den ene side og biosyntese, frigivelse og virkning af inkretinhormoner og galdesyrer på den anden. De seneste studier inddrager også potentielle relationer mellem metabolisme, hjernebiologi og tarmmikrobiota.

Nogle af Filip Krag Knops vigtigste opdagelser omfatter beskrivelsen af ekstrapancreatisk glukagonsekretion (der har ændret opfattelsen af glukagon som et pancreasspecifikt hormon) samt påvisning af galdesyrers indvirkning på sekretionen af tarmhormoner med betydning for glukosestofskifte og appetitregulering (dette har ændret opfattelsen af galdesyrer fra simple ‘fedtopløsere’ til vigtige metaboliske integratorer).

Filip Krag Knop har publiceret 227 peer-reviewed videnskabelige arbejde, heraf 126 originalartikler. Han er en efterspurgt forelæser ved mange internationale og nationale kongresser og konferencer. Filip

Privat er Filip Krag Knop gift med lektor Katrine Faurschou, der underviser på Ordrup gymnasium. Sammen har de børnene Mila og Vitus på henholdsvis 8 og 11 år.

Skriv kommentar