Sådan vurderer de praktiserende læger den nye overenskomst 436 læger har deltaget i undersøgelse vedrørende holdninger til aftalen om en ny overenskomst for Almen Praksis.

Dagens Medicin gennemførte i perioden mandag 9. oktober til torsdag 12. oktober en spørgeskemaundersøgelse, hvor almenmedicinere blandt vores læsere svare på en række spørgsmål vedrørende deres holdninger til forskellige aspekter af aftalen om en ny overenskomst for Almen Praksis.

I alt deltog 436 læger i undersøgelse og nedenfor kan du læse deres svar.

I hvor høj grad er du enig i flg. udsagn: Christian Freitag har overordnet set klaret sin rolle som forhandler for PLO godt.

Helt enig I nogen grad enig Hverken enig eller uenig I nogen grad uenig Helt uenig Ved ikke
257 119 25 21 16 3

I hvor høj grad er du enig i flg. udsagn: Det differentierede basishonorar vil hjælpe på lægedækningproblemerne i landets ‘udkantsområder’ og i områder med ‘tunge’ patienter?

Helt enig I nogen grad enig Hverken enig eller uenig I nogen grad uenig Helt uenig Ved ikke
23 89 90 81 141 17

I hvor høj grad er du enig i flg. udsagn: Overenskomstaftalen vil samlet set hjælpe på rekrutteringsproblemerne i de lægedækningstruede områder i landet?

Helt enig I nogen grad enig Hverken enig eller uenig I nogen grad uenig Helt uenig Ved ikke
19 130 104 77 100 10

I hvor høj grad er du enig i flg. udsagn: Den nye overenskomst vil hjælpe med at gøre almen praksis attraktiv for yngre læger?

Helt enig I nogen grad enig Hverken enig eller uenig I nogen grad uenig Helt uenig Ved ikke
67 197 58 60 49 10

I hvor høj grad er du enig i flg. udsagn: Almen praksis vil være i stand til at løfte de nye opgaver, der bliver ført over i sektoren med den nye overenskomst, herunder opfølgning på flere kræftpatienter og mere på kronikerområdet?

Helt enig I nogen grad enid Hverken enig eller uenig I nogen grad uenig Helt uenig Ved ikke
94 148 51 82 62 4

I hvor høj grad er du enig i flg. udsagn: Den nye overenskomst giver i tilstrækkelig omfang økonomisk kompensation for de nye opgaver, som praktiserende læger skal varetage?

Helt enig I nogen grad enig Hverken enig eller uenig I nogen grad uenig Helt uenig Ved ikke
25 143 75 101 78 17

I hvor høj grad er du enig i flg. udsagn: Det er positivt, at honoraret for KOL- og diabetespatienter lægges om, så det nu skal betales som en fast takst?

Helt enig I nogen grad enig Hverken enig eller uenig I nogen grad uenig Helt uenig Ved ikke
41 72 99 74 140 14

I hvor høj grad er du enig i flg. udsagn: Aftalen om en ny overenskomst er økonomisk tilfredsstillende for praktiserende læger.

Helt enig I nogen grad enig Hverken enig eller uenig I nogen grad uenig Helt uenig Ved ikke
53 165 86 67 59 9

Skriv kommentar