Nyt middel tredobler progressionsfri overlevelse for patienter med lungekræft Kræftlægemidlet durvalumab forbedrer den progressionsfrie overlevelse for patienter med lokal, fremskreden fase 3 lungekræft, der ikke kan fjernes ved en operation.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement

Omkring en tredjedel af alle patienter med ikke-småcellet lungekræft har sygdommen i fase 3. Standardbehandlingen til denne patientgruppe er med platinbaseret kemoterapi samtidig med stråleterapi, hvilket kun giver progressionsfri overlevelse i gennemsnitligt otte måneder, mens kun 15 pct. af patienterne er i live efter fem år. PACIFIC er det første studie af sin slags til […]