Lovende effekt mod kræft i mavesækken Pembrolizumab viser effekt i patienter med allerede behandlet metastaserende mavekræft, viser nyt studie.

Den forventede levetid for patienter med metastaserende mavekræft er under et år, og det seneste årti er kun meget få lægemidler blevet godkendt til behandling af sygdommen. Nu viser det nye immunterapeutiske lægemiddel Keytruda (pembrolizumab) lovende resultater i et indledende studie af lægemidlets effektivitet.

I studiet har forskerne undersøgt pembrolizumab på tre patientgrupper.

  1. 259 patienter med metastaserende mavekræft, der modtog pembrolizumab, efter de tidligere havde modtaget to andre former for behandling.
  2. 25 patienter med netop diagnosticeret mavekræft, som modtog en kombination af pembrolizumab og kemoterapi.
  3. 31 patienter med netop diagnosticeret mavekræft, som kun fik pembrolizumab.

Efter seks måneders opfølgning fandt forskerne en gennemsnitlig responsrate på 12 pct. i patientgruppen, der tidligere havde modtaget andre behandlinger for deres sygdom. Tre pct. af patienterne måtte stoppe med behandlingen på grund af bivirkninger.

»Data viser, at tumorerne blev skrumpet nok til at konkludere, at der var en effekt. Lægemidlet var også sikkert. Den forventede responsrate for denne patientgruppe af allerede behandlede patienter er i forvejen nul, så vores resultater er opløftende,« siger hovedmanden bag det nye studie, Zev Wainberg fra Gastronintestinal Oncology Programme, UCLA, Los Angeles, i en pressemeddelelse.

Det nye studie er netop offentliggjort på en kongres for European Society for Medical Oncology, ESMO, som i disse dage bliver holdt i Madrid.

Åbner op for større studier

I patienter, som for nylig havde fået konstateret mavekræft, var både kombinationsbehandlingen med kemoterapi og pembrolizumab og pembrolizumab alene sikre at give patienterne, og begge behandlinger gav positive resultater.

»Disse resultater sætter scenen for større opfølgningsstudier, der allerede nu er i gang med at rekruttere patienter. Vi håber, at disse resultater i kombination med data fra igangværende forsøg vil understøtte regulatorisk godkendelse af pembrolizumab til patienter med metastaserende mavekræft,« siger Zev Wainberg.

I en kommentar til det nye studie fortæller Ian Chou, onkolog ved Royal Marsden Hospital, London and Surrey:

»Der er på nuværende tidspunkt ingen standardbehandling til tredjebehandling af patienter med metastaserende mavekræft. Det er sandsynligt, at pembrolizumab kan blive standardbehandling til denne patientgruppe i den nærmeste fremtid,« siger Ian Chou i pressemeddelelsen.

Ian Chou advarer dog om, at potentielle bivirkninger kan opstå senere i behandlingsforløbet end i den tidsramme, som forskerne bag det nye studie har undersøgt.

»I modsætning til kemoterapi kommer bivirkningerne ved immunterapi ofte senere. Vi er nødt til at vente på resultater fra længerevarende studier, før vi kan forstå den fulde effekt af pembrolizumab i patienter med metastaserende mavekræft,« siger Ian Chou.

Skriv kommentar