Stephanie Lose
Foto: Bjarke Ørsted

Lose: Det er svært at se et mønster Regionernes formand ærgrer sig over at have fået afslag på ansøgninger uden begrundelse og forstår ikke linjen i uddelingen af 200 mio. kr. til læge- og sundhedshuse. Sundhedsministeren siger, at man har prioriteret at »styrke flest mulige opgaver så tæt på borgeren som muligt«.

Regionsformand Stephanie Lose (V) har skimmet listen over kommuner, som har fået del i de 200 mio. kr., som Sundhedsministeriet netop har uddelt til læge- og sundhedshuse – og hun har svært ved at forstå principperne i det.

»Hvis du spørger mig, om jeg kan se et særligt mønster i, hvem der har fået penge, og hvem der ikke har fået penge, så bliver jeg dig svar skyldig. Det kan jeg ikke umiddelbart se,« siger Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Syddanmark samt nylig udnævnt formand i Danske Regioner.

»Det er en lille smule ærgerligt. Vi havde fra Region Syddanmark forsøgt at fiske lidt efter, om vi kunne forvente at få i omegnen af vores bloktilskud. Vi har jo afleveret ansøgninger for langt mere end vores bloktilskudsandel, for vi har mange projekter rundt omkring, som vi gerne vil være med til at skubbe fremad. Det er et arbejde at aflevere sådan en ansøgning, som jo på en måde er spildt, hvis man får et afslag. Så jeg kunne sagtens have set en mening i, at man var mere tydelig på, hvad man egentlig kunne forvente at få, og hvad der bliver prioriteret,« siger Stephanie Lose.

»Hvis du spørger mig, om jeg kan se et særligt mønster i, hvem der har fået penge, og hvem der ikke har fået penge, så bliver jeg dig svar skyldig.

Stephanie Lose, formand for Danske Regioner

Hun nævner som eksempel Haderslev Kommune, der havde ansøgt om 25 mio. kr. til et nyt læge- og sundhedshus.

»Jeg kan ikke forstå, hvorfor et spændende projekt som dette ikke har fået nogle penge. Det kan være, der findes en begrundelse for det, den har jeg i så fald ikke set,« siger Stephanie Lose.

Trane: Sådan udvælger vi

I et skriftligt svar til Dagens Medicin udtaler sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), at man i hvert enkelt tilfælde overvejer, hvordan en ansøgning har kunnet være med til at tilføre værdi og sundhed for den enkelte borger i nærområdet.

»Det handler om at styrke et nært sundhedsvæsen, der fungerer med flest mulige opgaver så tæt på borgeren som muligt, og som er rustet til de forandringer, vi vil se i de kommende år. Hvad dét betyder, afhænger i høj grad af, hvor vi er henne i landet. Er det en solopraksis på anden sal i midten af København, der skal have mulighed for at udvikle bedre tilbud med mere personale i? Er det det tidligere sygehus i Fredericia, der nu bliver overtaget af otte praktiserende læger, to fysioterapeuter, en tandlæge, en fodterapeut, en jordemoder og en stribe sygeplejersker? Eller er det lægehuset i Tarm, der nu får flere konsultationsrum og bedre forhold for handicappede,« spørger Ellen Trane Nørby og fortsætter:

»Vi har gået efter en bred fordeling over hele landet – og i hvert enkelt tilfælde har vi overvejet, hvorledes det tilfører værdi og sundhed for borgerne i lokalområdet. Det gælder ikke mindst de stadigt voksende grupper af ældre patienter og kronikere.«

Planen for det nære sundhedsvæsen har længe været udtænkt som det, der skulle give det store overblik over den retning, som sundhedsvæsenet skal bevæge sig i de kommende år, hvor antallet af de omtalte patienter og kronikere vil vokse kraftigt. Flere parter inden for sundhedsvæsenet har tidligere i Dagens Medicin sagt, at den manglende plan er med til at stresse branchen.

 

Ærgerligt at udskyde plan

Derfor er Stephanie Lose ikke begejstret for, at man har valgt at udskyde planen til efter sommerferien, hvor forberedelserne til en folketingsvalgkamp også så småt går i gang.

»Jeg er selvfølgelig ked af, at man har valgt at udskyde planen. Det er noget, vi har snakket om, og som du også selv er inde på, så er det noget, mange parter går og venter på. Hvad er det, der kommer, og hvordan skal vi indrette os efter det? Jeg er med på, at det har været et travlt forår ikke mindst på grund af overenskomstforhandlingerne. Men isoleret set må jeg sige, at det er jeg rigtig ked af. Jeg havde gerne set, at vi havde fået løftet sløret for, hvad der venter,« siger Stephanie Lose.

Læs mere

»Jeg var ved at gå i stå som sololæge«

PLO-formand: Fint med penge, men nu melder udfordringerne sig

Marshall-hjælp eller silkeforet fængsel

Regeringen uddeler millioner til nye læge- og sundhedshuse

Skriv kommentar