Læger er ikke idioter som kan bestikkes med en kuglepen I Holland deles udgifterne til efteruddannelse mellem sygehuset og medicinalvirksomheden. Udover at det sikrer kvalitet og faglighed, så sikrer det også dobbelt så mange penge til efteruddannelse.

Habilitetskrav i Medicinrådet er ifølge koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen, grunden til at regionen fra årsskiftet nu overtager det fulde ansvar for speciallægernes efteruddannelse: »Vi er den region, der har flest huller i forhold til udpegningen af poster til Medicinrådet, fordi vi ikke har kunnet finde habile læger. Det duer ikke, og derfor tager vi som arbejdsgiver nu ansvar for speciallægernes efteruddannelse« (kilde: Dagens Medicin).

Det er positivt, at Region Midtjylland vil tage større arbejdsgiveransvar for speciallægernes efteruddannelse og se på, hvordan det kan gøres bedre. Der er blot det ‘men’, at der ikke er nogen konkret plan for hvordan, altså udover nogle overvejelser om mere lokal efteruddannelse og mere ledelsesinvolvering, og så en halvering af det beløb på anslået 15 mio. kr., som medicinalindustrien betaler i dag (men altså ikke skal betale fremover). Ole Thomsen siger om baggrunden: »Forskning viser, at læger lærer bedst ved at reflektere over det daglige kliniske arbejde. Disse metoder vil vi fremover have fornyet opmærksomhed på«.

Vi finder det dybt bekymrende, at regionen snart overtager ansvaret for efteruddannelse af speciallæger uden at være klar til det. Vi finder det lige så bekymrende, at fokus synes at være mere på regionens relationer til Medicinrådet end på at sikre efteruddannelsen, som er nødvendig for at opnå højere kvalitet og færre fejl.

Medicinalindustrien er – og skal selvfølgelig – være under stram regulering. Ligesom læger skal opføre sig etisk og leve op til lægeløftet. Og i øvrigt er læger ikke idioter, der kan bestikkes med en kuglepen.

I Holland – som er førende inden for sundhed i Europa – deles udgifterne til efteruddannelse mellem sygehuset og medicinalvirksomheden. Udover at det sikrer kvalitet og faglighed, så sikrer det også dobbelt så mange penge til efteruddannelse.

 

Kommentarer

  1. Regionerne opkræver ikke skat – de aftaler årligt deres økonomi med staten. Det er fortsat os alle, der som borgere er med til at betale. Har vi en politik for lægers efteruddannelse og dens finansiering, og hvor pengene skal findes, hvis regionerne skal betale? I kerneydelsen eller hvor?
    Hvordan vægter man en lægelig faglig eksperts uafhængighed i spændingsfeltet mellem kongresrejser uden forpligtelser og det, at være en ansat i et regionalt ledelseshierarki? Skal kongressers “late breaking results” og international udveksling m.v. erstattes af hjemligt gruppearbejde med betragtninger om kliniske praksis?

  2. Der bliver katastrofal mangel på efteruddannelse; nogle lægers angst for at blive “købt” af industrien bør helt stå for deres engen regning: de kan jo bare holde sig væk fra efteruddanelse.
    Men den dårlige økonomi som regionerne skaber sig med himmelråbende dårlige investeringer og medarbejder ansættelser, bliver der slet ikke penge til efteruddannelse, kun til flere DJØFFERE.

Skriv kommentar