Lægeforeningen ønsker differentieret behandlingsgaranti

Lægeforeningen ønsker differentieret behandlingsgaranti Patienters ret til at blive behandlet inden for 30 dage er for rigid og bør afskaffes, da det er med til at presse sygehusvæsenet, mener Lægeforeningens formand.

Behandlingsgarantien på 30 dage er for rigid og er med til at presse et sygehusvæsen, der i forvejen kæmper for, at ressourcerne slår til.

Det mener formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing, der håber, at reglerne bliver ændret.

»Som det er nu, er prioriteringen ikke fagligt velbegrundet, men politisk bestemt. Det betyder, at nogle patienter behandles på bekostning af andre for at overholde behandlingsgarantien,« siger han.

Behandlingsgarantien, også kaldt udvidet frit sygehusvalg, betyder, at patienter har ret til at blive behandlet inden for 30 dage på hospitalerne. Hvis den overskrides har patienterne ret til at vælge behandling på et privathospital.

Forkert prioritering af patienter

Den nuværende behandlingsgaranti er en forkert måde at prioritere på, mener Andreas Rudkjøbing. Han forklarer, at patienter bliver prioriteret efter, hvem der først har ret til at blive behandlet og ikke hvem, der har mest brug for en behandling. Og den prioritering kan være et problem.

»Garantien fratager lægerne og afdelingerne muligheden for at prioritere mellem, hvem der har brug for at blive behandlet først, og dem der godt kan vente. Det er ikke hensigtsmæssigt, fordi det kan være svært at skabe plads til de patienter, der har behov for at komme hurtigere til,« siger han.

Derudover peger han også på, at en hurtig operation ikke nødvendigvis er den bedste løsning for alle sygdomme. Han forklarer, at for flere ortopædkirurgiske operationer kan det f.eks. være bedre at forsøge med superviseret træning og vægttab.

»Det giver ikke altid mening, at alle skal igennem de samme stramme regler. Også fordi det inden for de samme sygdomme kan være forskelligt, hvilken behandling patienten skal have, og hvor hurtigt det skal ske,« siger han.

Regionsrådsformand vil ændre garantien

Behandlingsgarantien har tidligere været til diskussion hos politikere og fagfolk. Den blev genoptaget af Region Sjællands regionsrådsformand Heino Knudsen (S), da han udtalte til Dagbladet Ringsted, at han mente, at garantien burde være mere fleksibel.

»Jeg har ikke nogen fiks og færdig model for det. Jeg siger bare, at vi aldrig har haft et så stort et pres på vores sundhedsvæsen som nu. Derfor er vi nødt til at se på, om vi kan bruge vores ressourcer bedre, og bl.a. diskutere udrednings- og behandlingsgarantien,« sagde Heino Knudsen til Dagbladet Ringsted.

Andreas Rudkjøbing er enig og mener, at en ændring af garantien vil kunne lette presset.

»I en periode, hvor vi er pressede med et stigende antal patienter, som sætter pres på økonomien, er behandlingsgarantien med til at sætte et yderligere pres på læger og afdelinger,« siger han.

Mere fleksibel løsning

I stedet burde behandlingsgarantien være differentieret, så afdelinger selv kan prioritere, hvilke patienter der har mest brug for en behandling først. Det vil skabe en fleksibilitet i behandlingen, som vil være til gavn for patienterne.

»Ved at fjerne behandlingsgarantien vil vi bedre kunne foretage en lægefaglig prioritering. Det er spørgsmålet om at give beslutningen og prioriteringen tilbage til lægerne i samarbejde med patienterne,« siger han og understreger, at målet stadig skal være at behandle patienter så hurtigt som muligt og helst inden for de 30 dage.

Han foreslår, at modellen skal prioritere patienter med det største behov først og derefter patienter, der kan vente. Det giver mere fleksibilitet, og samtidig vil en sløjfning af garantien betyde besparelser, der ifølge formanden kan bruges bedre på andre områder i sygehusvæsenet.

»Regionerne har været nødt til at bruge flere ressourcer for at nedbringe ventetiderne og overholde behandlingsgarantierne. De penge kunne måske være bedre brugt på de mange medicinske afdelinger, der har overbelægning eller til en psykiatri, der kæmper for at hænge sammen,« siger han.

Kommentarer

  1. Nej.
    Behandlingsgarantien presser DJØF’erne og de lægelige chefer – men aflaster personalet på gulvet (de varme hænder) og hjælper borgeren.
    Personalet på gulvet skal jo ikke lide for at man ikke kan holde de økonomiske aftaler man selv indgår. Og borgeren skal da slet ikke betale for det med lange ventetider.

  2. Vær venlig lige at koncentrere Jer. Glem alt om fine ord som ”differentieret behandlingsgaranti ” indtil videre. Det drejer sig om at få Sundhedsplatformen afløst af et fungerende system i de to østlige regioner. Så vil det såkaldte ”personale” kunne arbejde igen for fuld skrue. De ønsker ikke andet. Lad være med at tale om alt muligt andet. Giv fungerende redskaber! – og I vil se hvordan det hele vil begynde at blomstre igen.

Skriv kommentar