Lad data tale Rapporten fra DLCG (Dansk Lunge Cancer Gruppe) om forskelle i behandlingsresultaterne for lungekræft er på mange måder en epokegørende rapport. 

Først og fremmest er det selvfølgelig helt centralt at få afdækket forskelle i behandlingsresultaterne landet over – så der kan foretages de nødvendige kliniske omlægninger, og alle lungekræftpatienter kan få del i de gode resultater. De fleste kliniske miljøer har også modtaget rapporten konstruktivt – uagtet den kritik, som rapporten måtte indeholde. Betydningen af multidisciplinære […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement