Lad data tale Rapporten fra DLCG (Dansk Lunge Cancer Gruppe) om forskelle i behandlingsresultaterne for lungekræft er på mange måder en epokegørende rapport. 

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement

Først og fremmest er det selvfølgelig helt centralt at få afdækket forskelle i behandlingsresultaterne landet over – så der kan foretages de nødvendige kliniske omlægninger, og alle lungekræftpatienter kan få del i de gode resultater. De fleste kliniske miljøer har også modtaget rapporten konstruktivt – uagtet den kritik, som rapporten måtte indeholde. Betydningen af multidisciplinære […]