Jardiance får udvidet indikation i EU Som det første diabetesmiddel i EU, har Jardiance fået en udvidet indikationen til også at gælde behandlingen af voksne med type 2-diabetes og hjertekarsygdomme.

Boehringer Ingelheims diabetesmiddel Jardiance, har som det første middel fået udvidet indikationen til også at kunne anvendes til behandling af hjertekar-komplikationer hos patienter med type 2-diabetes og kendt hjertekarsygdom. Godkendelsen er baseret på resultaterne fra EMPA-REG OUTCOME-studiet, som undersøgte effekten af Jardiance sammenlignet med placebo, når det blev tilføjet standardbehandlingen for voksne med type 2-diabetes og hjertekarsygdomme. Studiet viste, at risikoen for at dø af kardiovaskulær sygdom blev reduceret med 38 pct. Overlæge og professor på Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital...