Immunterapi øger overlevelsen for lungekræftpatienter Et nyt fase 3-studie viser betydelig overlevelsesgevinst ved brug af immunterapi i andenlinjebehandling  til en undergruppe af patienter med ikke-småcellet lungekræft.

Immunterapi i andenlinjebehandling kan øge overlevelsen betragteligt for patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). Det viste resultaterne af et randomiseret fase tre multicenterstudie, der lørdag blev præsenteret på ASCO. I studiet blev 582 patienter med den hyppigste undertype af NSCLC randomiseret til enten antistoffet nivolumab eller standard kemoterapi med docetaxel i andenlinjebehandling. Overlevelsen i nivolumab-gruppen var 12,2 måneder sammenlignet med 9,4 måneder i kemoterapi-gruppen. Samtidig var bivirkningerne færre. Og det er virkelig glædelige nyheder for en patientgruppe, hvor man i mange...