Antistof forlænger progressionsfri overlevelse for lymfomer En ny antistofbehandling har vist sig at forlænge den progressionsfrie overlevelse for de patienter med indolent Non-Hodgkins lymfom, der ikke responderer på standardbehandlingen. Et vigtigt resultat, vurderer formanden for Dansk Lymfom Gruppe.

Patienter med indolent Non-Hodgkins Lymfom (indolent-NHL), der ikke har effekt af behandling med antistoffet rituximab eller som hurtigt får tilbagefald under eller efter behandlingen, har hidtil ikke været sikret en effekt af antistofbehandling som en del af den fortsatte behandling.  Et nyt antistof, obinutuzumab, har vist sig at forlænge den progressionsfrie overlevelse for patienter med indolent-NHL. Fase 3-studiet af obinutuzumab, GADOLIN-studiet, præsenteres mandag på ASCO, men resultaterne blev omtalt allerede lørdag.  Der har ikke tidligere været så store studier af...