Kæmpe effekt ved ny kombinationsbehandling mod leukæmi Risikoen for progression falder med 80 pct. ved at tilføje ibrutinib til standardbehandlingen til CLL-patienter, viser et nyt fase tre studie.

Risikoen for progression i sygdommen reduceres med 80 pct. for patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) når ibrutinib, som er en proteinkinasehæmmer, føjes til standardbehandling med bendamustin og rituximab. Derudover øges den progressionsfri overlevelse.  Det er konklusionerne på et randomiseret og dobbeltblindet studie, Helios, der er gennemført med 578 CLL-patienter fra 21 lande. Resultaterne blev præsenteret lørdag på årets ASCO-kongres. »Helios-studiet er bemærkelsesværdigt, specielt fordi gevinsten ved behandlingen med ibrutinib, bendamustin og rituximab opnås uafhængigt af hvilken risikoprofil CLL-patienten har....