Hvor går grænsen for patientinddragelse? Er der alligevel grænser for, hvor langt vi kan og bør gå?

Borgerinddragelse, patientinvolvering eller hvilken betegnelse vi nu vil bruge, står højt på agendaen i sundhedsvæsenet. Intentionen er at skabe bedre resultater og større tilfredshed ved aktivt at inddrage borgeren/patienten i de beslutninger, der skal træffes og i den måde, behandling og pleje tilrettelægges. Ikke alle har de samme ressourcer, men mange har faktisk. Og vil […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement