Hjerte-CT er lige så effektivt som koronarangiografi til vurdering af kranspulsåreforsnævring

Hjerte-CT er lige så effektivt som koronarangiografi til vurdering af kranspulsåreforsnævring Ny dansk forskning viser, at hjerte-CT ikke halter bagud sammenlignet med koronarangiografi, når det gælder vurdering af kranspulsåreforsnævring hos patienter med mindre blodpropper.

Patienter, der bliver indlagt med akut blodprop i hjertet, bliver i dag undersøgt med invasiv koronarangiografi gennem indføring af katetre i hjertet for at vurdere omfanget af deres kranspulsåreforsnævring.

Men måske er det slet ikke nødvendigt med den til tider risikable undersøgelse, der kan føre til alvorlige blødninger eller nye blodpropper hos nogle patienter.

I hvert fald viser ny dansk forskning offentliggjort i Journal og the American College of Cardiology, at hjerte-CT er lige så godt som koronarangiografi i forhold til at vurdere graden af kranspulsåreforsnævring og dermed assistere lægen i at beslutte, hvad det videre forløb skal være for patienten.

»Studiet er en del af flere studier, som har haft til formål definitivt at afklare, hvordan man skal håndtere patienter med små blodpropper i hjertet. Traditionelt benytter man invasiv koronarangiografi, men det kan man kun gøre få steder i Danmark. Derfor er det interessant, at vi nu kan vise, at man med CT kan komme frem til det samme resultat, som man kan med koronarangiografi, fordi CT-skannere findes på de fleste akutafdelinger i landet,« forklarer en af forskerne bag det nye studie, hjertelæge og forskningslektor Klaus Fuglsang Kofoed fra Rigshospitalet i København.

Svært at vide, hos hvem blodproppen er mest alvorlig

Klaus Fuglsang Kofoed forklarer, at når personer kommer på hospitalet på grund af brystsmerter, der kan relateres til mulig blodprop i hjertet, bliver de, som tingene ser ud i dag, alle overflyttet til hospitaler hvor udredning med koronarangiografi kan udføres.

Det er på dette tidlige stadie i indlæggelsesforløbet meget svært at afgøre, om patienterne er meget eller lidt syge. Men det kan snart ændre sig.

»Vores studie havde til formål at finde ud af, om man mere effektivt kan sortere i patienterne, så kun dem, som reelt set har behov for en invasiv undersøgelse, får den foretaget,« forklarer Klaus Fuglsang Kofoed.

Hjerte-CT kan lige så godt vurdere forkalkning

I observationsstudiet har forskerne udført både koronarangiografi og hjerte-CT på 978 patienter med mindre blodprop i hjertet. Formålet var at vurdere graden af forsnævring af hjertets kranspulsåre.

Efterfølgende fulgte forskerne patienterne i gennemsnitligt 4,2 år for at se, om de kliniske vurderinger på baggrund af CT-skanningerne var på niveau med dem fra koronarangiografierne.

Resultatet af undersøgelsen viste, at CT-skanningerne var lige så gode som koronarangigrafierne til at forudsige, hvordan det kom til at gå for patienterne fremadrettet.

Klaus Fuglsang Kofoed forklarer, at cirka en tredjedel af patienterne, som kommer på hospitalet med en akut mindre blodprop i hjertet, ikke har behov for at få foretaget en ballonudvidelse eller anden operation. Og CT-skanning var lige så effektiv som koronarangiografi til at identificere denne tredjedel af patienterne.

»Det er meget positivt, at vi nu kan se, at man kan bruge CT-skanninger af hjertet til at finde den tredjedel, som blot skal behandles med medicin, uden at de skal have foretaget en invasiv undersøgelse først,« Klaus Fuglsang Kofoed.

»Det er et tankevækkende resultat og bekræfter, at en lokal CT-skanning kan være tilstrækkeligt til at finde ud af, hvad der foregår i hjertet, så man dermed også kan spare en masse transporter hen til store hospitaler for at få foretaget koronarangiografisk undersøgelse. Der kan være mange fordele ved at skifte gear og starte med en CT-skanning af hjertet.«

Der skal randomiseret forsøg til

Klaus Fuglsang Kofod fortæller, at forskerne allerede sidste år præsenterede deres resultater på den store årlige europæiske hjertekongres ESC, og der var folk meget interesserede i resultaterne, fordi de gerne så en praksisændring i deres hjemland i retning af mere brug af CT-skannere og mindre brug af koronarangiografier.

Før det kan komme på tale i Danmark, skal det observationelle studie dog først gentages som et randomiseret forsøg, og det forsøger Klaus Fuglsang Kofoed lige nu at stable på benene.

»Vi vil gerne lave et forsøg, der med syvtommersøm kan slå fast, at man i de fleste tilfælde kan erstatte undersøgelser med invasiv koronarangiografi med hjerte-CT til patienter med akutte blodpropper i hjertet. De fleste akutmodtagelser og sygehuse har allerede CT-skannere som en del af deres vognpark, så springet er ikke så stort til, at man kan udnytte dem maksimalt til denne patientgruppe,« siger han.

Skriv kommentar