Her er Socialdemokratiets sundhedsudspil Socialdemokratiet har fremlagt et sundhedsudspil med 13 konkrete forslag og tre pejlemærker. Få hele overblikket her.

Socialdemokratiet har fredag offentliggjort et nyt sundhedsudspil med titlen Tid til omsorg.

Udspillet indeholder 13 forslag og tre pejlemærker. Få overblik over forslagene og finansieringen herunder.

OVERSKRIFTER

Pejlemærke I: tid

1) 1.000 flere sygeplejersker
2) Patienterne væk fra hospitalsgangene med et løft af det nære sundhedsvæsen
3) Patientansvarlig læge eller sygeplejerske til alle indlagte patienter i 2020
4) Flere kræftpatienter skal have behandling til tiden, og levetiden skal op
5) Mere tillid til de ansatte – mindre kontrol og unødigt bureaukrati

Pejlemærke II: nærhed

6) Nærhospitaler tættere på borgerne
7) Tjenestepligt for nyuddannede læger i almen praksis i lægedækningstruede områder
8) Opgør med brugerbetaling på kommunale akutpladser
9) Hurtig hjælp ved akut sygdom i hele Danmark

Pejlemærke III: lighed

10) Et sundhedsvæsen for alle
11) Styrket forebyggelse af sygdom
12) Nybagte mødre skal have ret til barselshotel
13) Socialsygeplejersker skal give ekstra støtte til

DE ENKELTE FORSLAG

1) 1.000 flere sygeplejersker

• Der skal ansættes 1.000 sygeplejersker ekstra, som skal give ekstra tid til patienterne og være med til at skabe bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet som brobyggere mellem sygehuset, kommunerne og de praktiserende læger.
• Samtidig skal der løbende afsættes midler til et løft af antallet af sosu-assistenter, sygeplejersker, læger og andre sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsenet i takt med, at der kommer flere ældre.

2) Patienterne væk fra hospitalsgangene med et løft af det nære sundhedsvæsen

• Der skal etableres flere udgående akutfunktioner fra sygehuset og kommunale akutpladser for ældre, der f.eks. er færdigbehandlede fra sygehuset, men ikke raske nok til at være hjemme hos sig selv. Akutpladserne kan f.eks. etableres på et nærhospital.
• Regionerne skal forpligtes til at oprette tilstrækkeligt med praktikpladser på sygehusene til at møde behovet for sosu-assistenter i det samlede sundhedsvæsen.

3) Patientansvarlig læge eller sygeplejerske til alle indlagte patienter i 2020

• Den nuværende regerings målsætning om, at 90 pct. af kræftpatienterne skal have en patientansvarlig læge i 2020, skal udvides til at gælde alle indlagte patienter med længerevarende forløb, eksempelvis i forbindelse med kronisk sygdom.

4) Flere kræftpatienter skal have behandling til tiden, og levetiden skal op

• Styrket forskning og anvendelse af nye banebrydende behandlingsformer som skræddersyet medicin og immunterapi.
• Bedre inddragelse og hjælp til pårørende.
• Handlingsplan mod børn og unges rygning.

5) Mere tillid til de ansatte – mindre kontrol og unødigt bureaukrati

• Et opgør med kontroltyranniet og unødigt bureaukrati i sundhedsvæsenet.

6) Nærhospitaler tættere på borgerne

• Der skal etableres nye nærhospitaler med sygehusfunktioner, hvor borgerne kan blive behandlet for helt almindelige og ukomplicerede sygdomme tæt på, hvor de bor frem for at skulle på sygehuset.
• Nærhospitalerne kan eksempelvis oprettes i de nedlagte sygehusbygninger, som ellers vil blive solgt til andre formål.
• Hvilke behandlinger, der skal flyttes ud til nærhospitalerne, besluttes lokalt mellem kommune og region. Det kan f.eks. dreje sig om jordemoderkonsultationer, behandling af milde infektioner hos ældre, scanninger, dialysebehandling, diabetesbehandlinger og behandlinger og operationer, som allerede i dag foretages i speciallægepraksis.

7) Tjenestepligt for nyuddannede læger i almen praksis i lægedækningstruede områder

• En seks måneders tjenestepligt i almen praksis for alle nyuddannede.
• Afskaffelse af den såkaldte seksårsregel, så tjenestepligten ikke giver yngre læger kortere tid til at vælge speciallægeuddannelse.
• Samarbejde om holdbare løsninger på lægedækningen med Lægeforeningen, herunder PLO og Yngre Læger.

8) Opgør med brugerbetaling på kommunale akutpladser

• Et opgør med brugerbetaling på kommunale akutpladser.

9) Hurtig hjælp ved akut sygdom i hele Danmark

• Et målrettet og permanent løft af den akutte indsats, så der sikres hurtig hjælp til alle, hvis uheldet er ude, uanset hvor i landet de bor.

10) Et sundhedsvæsen for alle

• Uanset om man er kræftpatient eller lider af en kronisk sygdom som KOL, diabetes eller skizofreni skal man kunne få den behandling, man har behov for.
• Et særligt behandlingsråd, der skal bidrage til mere lighed i sundhedsvæsenet, sådan som også Etisk Råd har foreslået. Behandlingsrådet skal være med til at afdække uretfærdig forskelsbehandling af patientgrupper i sundhedsvæsenet. Det skal skabe et bedre grundlag for de politiske beslutninger om fremtidige investeringer i sundhedsvæsenet.
• Øremærkede midler til at løfte behandlingen af patientgrupper, såsom kronisk syge og psykisk syge patienter, der i dag halter systematisk bagefter andre patientgrupper.

11) Styrket forebyggelse af sygdom

• Forebyggende, målrettede sundhedstjek for mennesker med særlig risiko for at udvikle kronisk sygdom som eksempelvis diabetes og KOL.
• 3-årsundersøgelsen hos egen læge omlægges til et hjemmebesøg fra sundhedsplejersken, der skal vejlede og støtte alle familier i at give deres børn en god og sund start på livet.

12) Nybagte mødre skal have ret til barselshotel

• Nybagte mødre skal have ret til at blive på sygehuset eller et barselshotel i to dage.

13) Socialsygeplejersker skal give ekstra støtte til udsatte borgere

• At der indføres socialsygeplejersker på alle sygehuse, så der er flere hjælpende hænder til de mest udsatte patienter.

FINANSIERING

Hvor skal pengene komme fra?

• Socialdemokratiet vurderer, at det vil koste 1,25 mia. kr. om året at gennemføre partiets samlede udspil.
• Op til 0,5 mia. kr. skal hentes ved at forlænge den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode fra 30 til 40 dage.
• Resten af pengene vil Socialdemokratiet tage fra rammen til offentligt forbrug, som den er opgjort i partiets egen 2025-plan Stol på Danmark.

Kilde: Socialdemokratiets udspil Tid til omsorg, oktober 2018

Læs også: En snert af klassekamp

Skriv kommentar