Her er de dygtigste inden for 65 behandlinger
Bedste afdeling i disciplinerne carotis trombendarterektomi og abdominale aortaaneurismer ligger denne gang på Odense Universitetshospital.Foto: Alex Tran

Her er de dygtigste inden for 65 behandlinger Se de bedste inden for de 65 behandlings- og diagnoseområder.

Dagens Medicin kårer for 14. gang Danmarks bedste hospitaler og de bedste til 65 behandlinger og undersøgelser, og grund-ingredienserne er i år de samme som sidste år: data for behandlingskvalitet og patienttilfredshed, hvor behandlingskvaliteten har den absolutte hovedrolle i kåringen af Danmarks bedste hospitaler.

Kliniske kvalitetsdata fra faglige databaser indgår i Dagens Medicins kåring af de bedste danske hospitaler inden for 65 behandlinger og undersøgelser

Vurderingen af kvaliteten er udelukkende baseret på de faglige databasers årsrapporter, og vi har bedt alle landets speciallæger hjælpe os med at vurdere, i hvor høj grad hver enkelt kvalitetsindikator inden for deres arbejdsområde er sigende for behandlingskvaliteten inden for en given sygdom eller undersøgelse.

I alt har 1.125 danske speciallæger har hjulpet Dagens Medicin med at vurdere, i hvor høj grad de enkelte kvalitetsindikatorer understreger kvaliteten i behandlingen inden for en bestemt sygdom eller behandling.

Kvalitetsindikatorerne, som speciallægerne har vægtet, stammer fra de faglige databaser og skal give et bredt vurderingsgrundlag for at bedømme kvaliteten af den behandling, som de enkelte afdelinger giver.

Læs mere: Sådan finder vi Danmarks bedste hospitaler

 

Speciale Behandling Hospitaler
Anæstesiologi
Intensiv behandling: It-problemer udfordrer igen data for intensiv behandling Hjørring
Anæstesi: Kun to regioner og privathospitaler kan levere brugbare data til årsrapport Sønderborg
Endokrinologi Voksendiabetes: Behandling af voksendiabetes går ‘rimelig’ godt Silkeborg
Geriatri Geriatrisk behandling: Styregruppe efterlyser større fokus på ernæring for geriatriske patienter Aarhus
Gynækologi
Hysterektomi: ‘Amputeret’ årsrapport for hysterektomi Kolding
Aabenraa
Hystereskopi: Få komplikationer, mange tilbagefald Randers
Ovariecancer: Stigende overlevelse blandt patienter ­med ovariecancer Rigshospitalet
Cervixcancer: Overlevelse på internationalt niveau Aarhus
Corpuscancer: Gynækologisk database har fortsat problemer med adgang til data Aalborg
Tidlig graviditet: Færre udskrabninger efter abort Aabenraa
Hæmatologi
Akut leukæmi: Stabilt overlevelsesniveau for patienter med akut leukæmi Rigshospitalet
Myelodysplastiske syndromer: Flere MDS-patienter kan tilbydes knoglemarvstransplantation Hospitalsenheden Vest
Lymfom: Støt stigende overlevelse blandt patienter med lymfekræft Vejle
Kronisk lymfatisk leukæmi: God langtidsprognose for patienter med kronisk lymfatisk leukæmi Odense
Vejle
Kroniske myeloide sygdomme: Høj overlevelse blandt MPN-patienter Esbjerg
Myelomatose: Markant stigende langtidsoverlevelse blandt myelomatosepatienter Vejle
Kardiologi
Atrieflimren: Regioner har svært ved at leve op til kvalitetskrav for atrieflimren Vejle
KAG: KAG-komplikationer underrapporteres Odense
Aarhus
PCI: ‘Konsekvent underrapportering’ af komplikationer ved ballonudvidelser Aarhus
Hjertesvigt: LPR3 giver fortsat problemer med adgang til data Silkeborg
Karkirurgi
Carotis trombendarterektomi: Forsnævringer på halspulsåren behandles forskelligt i regionerne Odense
Abdominale aortaaneurismer: Store regionale forskelle på valg af aneurismekirurgi Odense
Perifer bypass: Manglende data giver problemer med at vurdere kvaliteten Roskilde
Kirurgi
Blødende mavesår: Sidste år med monitorering på nationalt niveau Viborg
Hul i mavesækken: Flere patienter skal hurtigere under kniven Køge
Fedmekirurgi: Dansk fedmekirurgi er i topklasse Hvidovre
Lyskebrok: Styregruppe hæver standard efter årrække med stilstand for reoperationer Bispebjerg
Holbæk
Nykøbing F.
Navle- og arbrok: Styregruppe glæder sig over nedadgående rate for reoperationer Svendborg
Sønderborg
Tarmkræft: Tæt på fuld dækning af tarmkræftpatienters data Aabenraa
Lever og galdevejskræft: Overlevelse lever op til internationale standarder Aarhus
Pancreascancer: Onkologisk behandling af pancreascancer bør gøres til et højt specialiseret tilbud Odense
Kirurgi/Onkologi Kræft i spiserør, mavemund og mavesæk: God vurdering af operationsegnede patienter Aalborg
Kirurgi/Onkologi/Patologi Brystkræft: Højt og ensartet behandlingsniveau for brystkræft Vejle
Onkologi Palliativ behandling: Fortsat svært at få hurtig kontakt til palliative enheder Silkeborg
Lungesygdomme
KOL: Data fra almen praksis skal løfte ­samarbejde om KOL-patienter Frederiksberg
Hospitalsenheden Vest
Herlev
Slagelse
Silkeborg
Holbæk
Bispebjerg
Gentofte
Nordsjællands Hospital
Bornholm
Hvidovre
Sønderborg
Astma: For få astmapatienter får målt ­lungefunktion Horsens
Nefrologi
Dialyse: Peritonitisraten er svagt faldende for patienter i ­peritonealdialyseforløb Herlev
Nyretransplantation: Graftoverlevelsen efter første nyretransplantation stiger Odense
Neurokirurgi/Onkologi Kræft i hjernen: Aarhus trækker landsgennemsnittet ned Aalborg
Neurologi
Apopleksi: ‘Imponerende’ national mediantid på 28 minutter for trombolysebehandling Sønderborg
Demens: Store regionale forskelle ved brug af udvidet kognitiv undersøgelse bekymrer Nordsjællands Hospital
Kolding
Odense
Sclerose: MS: Stigende antal behandlingsskift presser afdelinger Esbjerg
Forbigående blodprop i hjernen: Næsten alle TIA-patienter får trombocythæmmende behandling i rette tid Bispebjerg
Nordsjællands Hospital
Obstetrik Fødsler: Stadig flere ukomplicerede fødsler Hospitalsenheden Vest
Ortopædkirurgi
Hoftenære lårbensbrud: Målrettet indsats har rykket ved 30-dagesoverlevelsen Randers
Hoftealloplastik: Indberetninger af reoperationer langt under standarden Aarhus
Knæalloplastik: Markant stigning i antallet af knæalloplastikker Silkeborg
Rekonstruktion af korsbånd: Flere korsbåndsopererede danskere må tilbage på operationsbordet Aalborg
Sarkom: Bred opbakning til sarkomdatabase Aarhus
Skulderalloplastik: Region Sjælland halser efter Herlev
Patologi
Screening for livmoderhalskræft: Faldende deltagelse i screening for livmoderhalskræft Hvidovre
Vejle
Screening for tarmkræft: Screening finder ofte tarmkræft i tidligt stadie Horsens
Plastikkirurgi/Patologi Melanom: Høj og ensartet behandlingskvalitet af modermærkekræft Herlev
Pædiatri
Børnecancer: Stigende langtidsoverlevelse ved børnecancer Aalborg
Børnediabetes: Trods højere krav: Behandling af diabetes i pædiatrien er stadig på højt niveau Viborg
Aarhus
Reumatologi
Leddegigt: Store regionale forskelle på at følge patienter med leddegigt over længere tid Silkeborg
Rygsøjlegigt: Flere data om nydiagnosticerede patienter med rygsøjlegigt registreres i DANBIO Horsens
Thoraxkirurgi
Isoleret bypass: Bypass i topklasse Aalborg
Klapoperation med samtidig bypass: Markant fald i antallet af kombinerede bypass- og hjerteklapoperationer Odense
Isoleret aortaklapoperation: Faldende dødelighed efter aortaklapoperation Aalborg
Thoraxkirurgi/Onkologi Lungekræft: Overlevelsen ved lungekræft stiger fortsat Odense
Aarhus
Urologi
Prostatakræft: Store regionale variationer i brug af strålebehandling og fjernelse af prostata Hospitalsenheden Vest
Nyrekræft: Centralisering har drevet forbedret overlevelse blandt patienter med nyrekræft Aarhus
Blærekræft: Behandling af blærekræft har høj standard Herlev
Urologi/Patologi/Onkologi Testikelkræft: Centralisering har øget behandlings­kvaliteten af testikelkræft Rigshospitalet

Skriv kommentar