Her er cheferne i den nye Sundhedsstyrelse Sundhedsstyrelsen er klar med navnene på de 13 personer, der skal lede de forskellige områder i den sammenlagte Sundhedsstyrelse og Lægemiddelstyrelse.

Det bliver en sundhedsstyrelse med fire overordnede faglige enheder med hver sin gruppe af chefer, der fra 1. marts får ansvar for al kontrol og godkendelser på sundhedsområdet. Foruden administrerende direktør Else Smith og direktør Vagn Nielsen får den nye superstyrelse i alt 13 chefer, hvoraf seks kommer fra den nuværende Lægemiddelstyrelse. »Vi håber med denne tidlige udmelding at mindske usikkerheden og præsentere den Sundhedsstyrelse der skal samle og videreudvikle de faglige fællesområder mellem den nuværende Sundhedsstyrelse og Lægemiddelstyrelsen,« siger konstituteret direktør...