Hæstorp: Stop for sponsoreret efteruddannelse duer ikke i Hovedstaden

Hæstorp: Stop for sponsoreret efteruddannelse duer ikke i Hovedstaden Region Hovedstaden bør tage imod industriens vilje til at bidrage til lægers efteruddannelse med åbne arme. Armslængden kan sikres ved at kræve, at det er regionen frem for lægerne, der modtager pengene.

Hovedstadens regionsrådsformand Sophie Hæstorp (S) håber ikke, at regionsrådet vil stemme for et udmeldt stop for sponseret kompetenceudvikling, sådan som Region Midtjylland og Region Syddanmark har gjort. Det lader hun skinne igennem på Twitter, hvor hun i en kommentar til Dagens Medicins artikel om midtjyske lægers protester med sponsorforbuddet påpeger, at hun ikke støtter et sponsorforbud, ‘men en model med åbenhed om samarbejde og bijobs’. Regionsrådsformanden uddyber over for Dagens Medicin:

»Jeg synes, at Region Syddanmark og Region Midtjylland har truffet deres beslutning lidt for hurtigt, og jeg synes ikke, det er en model, vi skal bruge i Region Hovedstaden,« siger Sophie Hæstorp, hvorefter hun pointerer, at regionen har brug for et fortsat godt og konstruktivt samarbejde med industrien om at bedrive forskning.

»Vi har ikke nogen plan b for, hvordan vi her og nu vil kunne styrke efteruddannelsen af vores læger på alle leder og kanter, som f.eks. post. doc’ere, uddannelseslæger og ph.d.’ere. Så det, jeg ville sige med mit tweet var, at jeg ikke håber, der bliver et flertal i regionsrådet for, at vi skal lave en model som i Region Syddanmark og Region Midtjylland. Et initiativ til det vil ikke komme fra min side,« siger hun.

Mere åbenhed om industrisamarbejder

I stedet for at stoppe sponsoreret kompetenceudvikling synes hun, at regionen bør skrue op for åbenhed om industrisamarbejder.

»Region Hovedstaden har langt den største del af den danske medicinalindustri boende. Vi er meget optaget af at have rigtig god forskning og at gøre det i samarbejde med industrien. For at gøre det, er man nødt til at have transparens og f.eks. deklarere de samarbejder, man har, når man laver klinisk forskning,« siger Sophie Hæstorp.

I stedet for at møde industriens vilje til at bidrage til at finansiere efteruddannelse med modstand, foreslår hun, at regionen øger armslængden mellem medicinalfirmaers sponsorater og lægers efteruddannelse.

»Vi har tidligere fået kritik for, at vi har lavet nogle samarbejder med industrien, særligt medicoindustrien, når vi er gået i udbud. Men den tilgang kan faktisk sikre en løsning på problemerne med efteruddannelse,« siger Sophie Hæstorp og fortæller, at hun f.eks. netop har indgået en aftale med medicofirmaet Varian om, at firmaet skal levere 17 nye strålekanoner til Region Hovedstaden.

»I det udbud var det en klar fordel, at den vindende virksomhed samtidigt donerede et tocifret millionbeløb til forskning og efteruddannelse – penge, som vores afdelinger i Region Hovedstaden kan bruge til efteruddannelse og til at forske i strålebehandling af patienter. Dem styrer industrien ikke, selv om de har doneret dem,« siger hun og fortsætter:

»Klinikerne kan frit kan ansøge regionen om at få nogle af pengene til deres forskning og uddannelse.«

Kommentarer

  1. Det er noget af en ko-vending Hæstorp foretager, men hun har vel endelig indset, at det store og fortjenstfulde arbejde Industrien har været med til at udføre, nemlig lægernes efteruddannelse, ikke på nogen måde kan financieres af den skrantende økonomi regionerne har, og som med DJØFFERIET, kun vil blive værre i fremtiden.
    Nu ser Hæstorp sit snit til at fremkomme med en ny ide og med denne få fingrene dybt ned i en fyldt kasse med penge fra Industrien, penge som lægerne så skal søge gennem regionerne. Det er frygteligt naivt at tro det vil kunne lykkes: øremærkede penge til efteruddannelse, administreret af Regionerne, vil bare forsvinde i deres bundløse kasse.

  2. Hvorfor skulle industrien i øvrigt være interesseret i at støtte andre end dem, der arbejder med deres produkter. Det er naivt at tro.
    Overhead bliver vel også over 80 %, så en million, til uddannelse, bliver til et weekendkursus på Menstrup Kro.

  3. Et firma kan donere et tocifret millionbeløb til Region H, efter at have vundet et udbud om levering af 17 strålekanoner til samme region. Hvor kommer det tocifrede millionbeløb fra? Firmaets sammensparede egenkapital, eller Region H’s egen kasse?

  4. Et positivt forslag som jeg håber ikke fordufter efter regionsvælg. Det er ikke kun uddannelses læger der har brug for uddannelse- Det gælder alle læger.
    Det er også vigtigt at pengene knyttes til hver enkel læge med et basisbeløb for hvis regionen nu skal bestemme hvem der må på kursus så ved vi godt hvem der kommer af sted ? Dem der har mindst med kærneopgaver at gøre. Men det er et godt budskab at der ser ud til at være ideer om en plan.

Skriv kommentar