Graftoverlevelsen efter første nyretransplantation stiger Nationalt er der en stigende tendens i både etårs- og femårsgraftoverlevelse efter første nyretransplantation, viser årsrapport. Rigshospitalet går tilbage på femårsgraftoverlevelsen.

195 patienter fik deres første nyretransplantation i Danmark i 2018. Det viser årsrapporten fra Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister med data for patienter, der får nyretransplantation.

For 96 pct. af patienterne, der fik en nyretransplantation, fungerer graften fortsat et år efter transplantationen. Det er et flot og tilfredsstillende resultat, vurderer registerudvalget.

Standarden for etårsgraftoverlevelse efter første nyretransplantation er på 90 pct., og det ligger de tre transplantationscentre alle over, hvilket de har gjort siden 2010. Odense Universitetshospital klarer sig bedst, set ved at graften fungerer i 98 pct. af tilfældene efter et år.

Fra 2017 og frem mod 2019 har den etårige graftoverlevelse været svagt stigende for Rigshospitalet og Odense Universitetshospital, mens der var et lille fald i graftoverlevelsen på Aarhus

Universitetshospital i 2018, hvor den lå på 91 pct.

Også femårsgraftoverlevelsen stiger, og den har været svagt stigende siden 2017. I årsrapporten for 2019 ligger det nationale gennemsnit på 88 pct. Den femårige graftoverlevelse varierer fra 82 pct. på Rigshospitalet til 92 pct. på Aarhus Universitetshospital.

Registerudvalget er tilfredse med den femårige graftoverlevelse efter første nyretransplantation. Udvalget forventer, at der i fremtiden kommer nye behandlingsmuligheder, der kan forbedre resultatet endnu mere. Dog spiller en stigende alder på transplanterede patienter og donorer også ind på fremtidige resultater, og det kan betyde en stabil eller let faldende nyregraftoverlevelse.

Der er en større variation mellem transplantationscentrene, når det kommer til indikatoren for ujusteret femårspatientoverlevelse efter første nyretransplantation. Det nationale gennemsnit stiger, og æren for det må tilfalde Odense Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital, der ifølge registerudvalget på denne indikator har haft en markant fremgang siden 2017. Odense lå i 2017 på 91 pct. og ligger i 2019 på 100 pct. I Aarhus lyder fremgangen på 83 til 96 pct. I samme årrække er Rigshospitalet gået tilbage fra 90 pct. i 2017 til at have en ujusteret femårspatientoverlevelse på 87 pct. i 2019. Alle centre opfylder standarden på 85 pct.

Registerudvalget beskriver, at der er visse situationer hvor grafttabsproblematikken og patientoverlevelsen ikke følges ad. Men generelt vil en vellykket transplantation, som resulterer i en nyregraft med høj funktion, øge prognosen for patientoverlevelsen.

Nefrologi, Nyretransplantation DBH2021

Rang 2021Rang 2019HospitalScore
11Odense100
23Aarhus98
32Rigshospitalet94
* indgår ikke i vurderingen pga. få eller ­ingen patienter.
** Indgår ikke i vurderingen pga. for mange uoplyste forløb.

Skriv kommentar