Faldende deltagelse i screening for livmoderhalskræft Selvopsamlet prøve til HPV-testning kan blive et nationalt tiltag for at øge tilslutningen til screening for livmoderhalskræft, fremgår det af årsrapport fra Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening.

Andelen af kvinder i alderen 23-64 år, der får taget en celleprøve fra livmoderhalsen inden for et år efter invitation, er faldet i forhold til de forudgående år. Kvalitetsmålet er, at det skal ske for mindst 75 pct., men på landsplan fik kun 61,6 pct. af de inviterede taget en celleprøve, fremgår det af årsrapporten for 2019 fra Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening.

Tilsvarende er målet, at mindst 85 pct. af alle kvinder i alderen 23-64 år skal undersøges, men både deltagelse og dækningsgrad ligger et stykke under standarden, både på nationalt niveau og for alle regioner. På landsplan er dækningsgraden 72,6 pct. i den aktuelle periode, og ingen af regionerne opfylder standarden. Kommunalt er der stor variation i dækningsgraden, f.eks. fra 63,2 pct. i Ishøj til 81,5 pct. i Allerød. Regionalt varierer dækningsgraden for de 23-24-årige kvinder fra 48-49 pct. i Region Hovedstaden og Sjælland til 62 pct. i Nordjylland. For de 25-29-årige kvinder er variationen fra 65-66 pct. i Region Hovedstaden og Sjælland til 74 pct. i Nordjylland. I tråd med Sundhedsstyrelsens retningslinjer fra 2018 arbejder den nationale styregruppe for livmoderhalskræftscreening (NSLS) på en plan for landsdækkende implementering af tilbud om hjemmeopsamlet prøve til kvinder i forbindelse med 2. erindringsbrev.

Styregruppen anbefaler desuden, at praktiserende læger bør være opmærksomme på at tilbyde undersøgelse til ikke-undersøgte kvinder, når kvinderne møder op i almen praksis af anden årsag.

Andelen af celleprøver med svære celleforandringer, som ikke er fulgt op inden for 180 dage, udgør 2,3 pct. på landsplan, hvilket er højere end indikatorstandarden på maksimalt 2 pct. og en højere andel end i den forudgående periode. Andelen er blevet større i alle regioner. En tidligere gennemgang af oplysninger om kvinder uden opfølgning har vist, at årsagerne til den manglende opfølgning har været fejlkodning for størstedelens vedkommende, og blandt de kvinder, der reelt ikke var fulgt op, var årsagen i flere tilfælde død eller emigration, eller at kvinderne ikke ønskede opfølgning.

Regionernes patologiafdelinger undersøgte i 2019 godt 350.000 celleprøver i forbindelse med det nationale screeningsprogram for livmoderhalskræft.

Patologi, livmoderhalskræft DBH2021

Rang 2021Rang 2019HospitalScore
11Hvidovre100
11Vejle100
33Esbjerg ***99
33Sønderborg ***99
57Aalborg97
66Næstved93
65Randers93
* Indgår ikke i vurderingen pga. få eller ­ingen patienter.
** Indgår ikke i vurderingen pga. for mange uoplyste.
*** Esbjerg og Sønderborg har indberettet data i fællesskab og får de samme vurderinger.

Skriv kommentar