Andreas Brønden
BILLEDTEKST »Metformin kan efter alt at dømme øge kroppens GLP-1-produktion,« siger læge og phd. Andreas Brønden fra Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital.Foto: Lasse Lange

Galdesyre i tarmen får kroppen til at producere GLP-1 Når galdeblæren tømmer galdesyrer ud i tarmen, producerer kroppen GLP-1. Tilføjer man metformin til mixet, øges produktionen yderligere.

LISSABON (Dagens Medicin) – Når der er galdesyrer i tarmen, producerer kroppen GLP-1. Det fremgår af resultaterne af en undersøgelse, som læge og phd. Andreas Brønden fra Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital har fremlagt på årets EASD-kongress, der i disse i disse dage bliver afviklet i Lissabon.

»Når der bliver sendt galdesyrer ud i tarmen, går kroppen i gang med at producere GLP-1,« siger Andreas Brønden, der har undersøgt, hvordan kroppen reagerer på galdeblæretømning og metformin.

Metformin er førstelinjebehandling for så godt som alle patienter med type 2-diabetes. Alligevel ved vi ikke ret meget om, hvordan det virker. Det får i disse år en hel del forskere til at undersøge stoffet, der i år har 60 års-jubilæum, nærmere.

En af dem er Andreas Brønden, der arbejder med galde, og som har ønsket at undersøge, hvordan kroppens GLP-1-produktion påvirkes af galdesyre, metformin og et mix af de to.

Han har derfor gennemført et randomiseret, placebo-kontrolleret og dobbelt-blinded studie, hvor 15 type 2-diabetes-patienter er blevet undersøgt på fire forskellige dage. En dag fik de en placebo-tablet og en saltvandsinfusion, en anden dag fik de en Metformin-tablet og en saltvandsinfusion, en tredje dag fik de en placebo-tablet i kombination med en CCK-infusion og den fjerde og sidste dag fik de Metformin og CCK-infusion.

CCK (cholecystokinin) er kroppens signal til galdeblæren om, at den skal tømme galde ud i tarmen. Galde tømmes normalt ud i tarmen, når man spiser. Ved at give forsøgspersonerne CCK kunne Andreas Brønden og hans kolleger undersøge, hvordan kroppen reagerede på at få galde i tarmen uden at resultaterne ville blive forstyrret af nutrienter.

I Andreas Brøndens forsøg producerede forsøgspersonerne ikke ekstra GLP-1, når de alene fik metformin og saltvand. Det gjorde de til gengæld, når de fik en placebo-tablet sammen med CCK, der altså får galdeblæren til at sende galdesyre ud i tarmen. Når CCK blev kombineret med metformin, producerede kroppen dog endnu mere GLP-1.

»Det underbygger vores tese om, at metformin har en positiv påvirkning på galdekredsløbet, når det kommer til GLP-1-produktion,« siger Andreas Brønden.

»Så metformin kan altså efter alt at dømme øge kroppens GLP-1-produktion. Men det kræver, at der er galde til stede i tarmen.«

Studiet er støttet af Novo Nordisk Fonden via Danish Diabetes Academy og Fonden til Lægevidenskabens Fremme, der hører under A.P. Møller Fonden.

Skriv kommentar