Kasper Bruun Kristensen
Hvis en diabetespatient har haft nyresten, kan det tale for at vælge SGLT2-hæmmerne, siger læge og ph.d.-studerende Kasper Bruun Kristensen, om resultaterne fra et stort kohorte-studie.Foto: Privat

Forskere: SLGT2-hæmmeres effekt på nyresten kan ændre diabetesbehandling SLGT-2-hæmmere har ifølge stort kohortestudie udført på Syddansk Universitet med næsten 25.000 danskere dobbelt så stor effekt mod nyresten som GLP-1-receptoragonister. Hvis man i udlandet finder samme resultat, kan det få betydning for diabetesbehandlingen.

Diabetesbehandlere skal læse med her.

Hvis vores fund bekræftes i andre studier, vil det være relevant for behandling af diabetes

Kasper Bruun Kristensen, ph.d.-studerende, Syddansk Universitet

En forskergruppe på Syddansk Universitet har i et studie netop udgivet i det internationale medicinske tidsskrift Diabetologia fundet, at de patienter, der startede i behandling med SGLT2-hæmmere havde en halveret risiko for nyresten sammenlignet med dem, der startede i behandling med GLP1-receptoragonister.

Denne grad af risikoreduktion er sammenlignelig med effekten af thiazider, som er den hyppigst brugte behandling til at forebygge nyresten.

Studiet er et kohortestudie baseret på registerdata af danskere over 40 år, der startede behandling med SLGT-2-hæmmere eller GLP-1-receptoragonister. Hovedanalysen tager udgangspunkt i 12.325 sammenlignelige par af brugere af henholdsvis SGLT-2 hæmmer og GLP-1-receptoragonist.

Studiet finder, at 2 ud af 1.000 personer, der brugte SLGT-2-hæmmere, udviklede nyresten i løbet af et år, mens det tilsvarende tal var 4 ud af 1.000 blandt GLP-1-receptoragnoist brugere.

Udenlandske kolleger sat på sagen

Ifølge Kasper Bruun Kristensen, ph.d.-studerende på Syddansk Universitet og tovholder på studiet, var det overraskende, at der var så stor forskel på de to grupper i forekomsten af nyresten.

Da forskerne ikke havde tidligere studier at sammenligne med, vidste de dog heller ikke, hvad de kunne forvente.

Kasper Bruun Kristensen fortæller, at de nu er i kontakt med forskere fra USA og Skandinavien med henblik på at blive klogere på, om de også finder samme resultater blandt diabetespatienter fra andre lande.

»Hvis vores fund bekræftes i andre studier, vil det være relevant for behandling af diabetes. Man kan forestille sig en situation, hvor en patient med type 2-diabetes ikke længere har tilfredsstillende regulering af blodsukkeret med metformin alene, og at behandlingen derfor skal suppleres yderligere.«

»Her er der en række andetvalgspræparater til rådighed inklusiv SGLT2-hæmmere. Hvis patienten har haft nyresten, kan det tale for at vælge SGLT2-hæmmerne. Der er dog samtidig en lang række andre faktorer at tage højde for, når andetvalgspræparatet skal vælges, eksempelvis hjertesygdom, nyrefunktion, overvægt og pris,« siger han.

Udover Kasper Bruun Kristensen tæller forskerholdet Daniel Pilsgaard Henriksen, Jesper Hallas, Anton Pottegård og Lars Christian Lund fra Klinisk Farmakologi, Farmaci og Miljømedicin på Syddansk Universitet.

Blev inspireret på Twitter

Kasper Bruun Kristensen fortæller, at forskerholdet begyndte at undersøge SGLT2-hæmmere og GLP-1-receptoragonisters effekt på nyresten, efter at en debat om emnet tog fart på Twitter.

»Diskussionen gik på, om man kunne give SGLT2-hæmmere til patienter med nyresten. I diskussionen blev flere mekanismer, der både kunne medføre øget og nedsat risiko for nyresten, nævnt, men der var ikke nogen studier, som kunne give et egentligt svar på, om der faktisk var en sammenhæng mellem SGLT2-hæmmere og nyresten,« siger han.

Kasper Bruun Kristensen forklarer, at nyresten består af salte, der udfælder sig i nyrernes hulrum. Her kan de sætte sig fast i urinlederen og give stærke smerter samt blokere urinafløbet.

»SGLT2-hæmmerne øger urinflowet og fortynder urinen. Det betyder muligvis, at saltene i urinen får sværere ved at udfældes og danne sten. Et vigtigt element i behandlingen af nyresten er netop at sørge for at drikke nok, så urinen er tilpas fortyndet,« forklarer han.

Mens Kasper Bruun Kristensen og hans forskerkolleger venter på, at deres udenlandske kolleger bakker deres forskning op, gransker de selv et amerikansk studie i en dansk kontekst.

»Aktuelt er vi ved at replicere et amerikansk studie. De amerikanske forskere viste i et stort kohortestudie med omkring 300.000 individer, at SGLT2-hæmmere var forbundet med en nedsat risiko for urinsyregigt sammenlignet med GLP1-receptoragonister. Disse fund skal bekræftes i andre studier, før de eventuelt kan komme patienterne til gavn, så det er vi i gang med nu,« siger han.

Skriv kommentar