Forsker må opgive at få data fra 80 patientjournaler Læge Rasmus Richelsen ønskede i forbindelse med stort registerstudie at validere data for 80 patienter. At gøre det lovligt ville kræve tilladelse fra 20-30 ledende overlæger og velvillig medvirken fra 20-30 andre medarbejdere.

Læge Rasmus Richelsen fra Klinisk Institut på Aalborg Universitet er i gang med med sit ph.d.-studie, der omhandler antibiotikaresistens, og hvor han kigger på patienter med blodforgiftninger og urinvejsinfektioner i Region Nordjylland i perioden 2007-2016. Studiet er altovervejende baseret på registerforskning og inkluderer ca. 70.000 patienter, men for en mindre gruppe patienter havde Rasmus Richelsen […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement