Flere praktiserende læger indfører booking af tid samme dag
Praktiserende læge Jannik Falhof har haft kontakt med mindst 20 praksis, som har rådført sig med ham om at indføre sammedags-booking.Foto: Joachim Rohde

Flere praktiserende læger indfører booking af tid samme dag Et stigende antal lægepraksis er gået væk fra traditionel tidsbestilling for at kunne tilse patienterne samme dag, som de henvender sig. På den måde afskaffer man ventetid og får bedre tid til at løse opgaverne i praksis, lyder det fra to af de læger, der bruger konceptet.

Ring mellem otte og tolv og få tid hos lægen samme dag. For mange patienter lyder det måske næsten for godt til at være sandt, men ikke desto mindre er det i stigende grad muligt hos praktiserende læger rundt omkring i landet.

Konceptet ‘Tid samme dag’, der har sin oprindelse i Californien, bliver nemlig taget i brug af flere og flere praksis-klinikker, der tilbyder patienter en tid samme dag, som de henvender sig. Sådan lyder det fra praktiserende læge Jannik Falhof, der var en af de allerførste til at tage konceptet i brug i Danmark.

»Jeg kender i hvert fald til 20 praksis, der er begyndt med det, men der er garanteret flere, for det er bare dem, der har rådført sig med mig. Det bliver mere og mere udbredt,« siger han.

Undgår dilemmaer i telefonen

Jannik Falhof begyndte at arbejde med ‘Tid samme dag’-systemet i 2011 som del af en praksis i Aarhus. Siden har han taget modellen med sig til Grenaa og undervist flere kollegaer i konceptet, blandt andet til Lægedage i Bella Center. For med den rette planlægning er der et kæmpestort potentiale i den nye måde at organisere sig på i lægehusene, mener han.

»På mandage og før og efter ferier og helligdage er belastningens størst. Det skal man planlægge efter, for der skal være forholdsmæssigt flere tider. På samme måde er der større behov i nogle perioder af året, men det er jo et dilemma uanset systemet,« siger han og fortsætter:

»Med det her system skal man måske være lidt bedre til at planlægge, så man ikke for eksempel tager sin ferie i influenzasæsonen. Men samtidig undgår man det dilemma, som sekretæren ofte sidder i, hvor hun enten må presse en patient ind, der hvor det gør mindst ondt, eller skyde det, der kan skydes.«

Systemet giver ro i praksis

Et af de steder, hvor ‘Tid samme dag’ vinder indpas, er i Horsens, hvor blandt andet praktiserende læge Holger Kjær i Horsens Sundhedshus har gode erfaringer med konceptet.

»Vi manglede tider hele tiden, og hvis en af os var syg eller fraværende, skulle vi pludselig flytte et program på 20 patienter,« forklarer han om beslutningen om at gå over til det nye bookingsystem for snart tre år siden.

»Det nye system har givet en ro, synes jeg. Vi møder ind til et program om morgenen, hvor vi har tid til at fokusere på de problemstillinger, der er i løbet af dagen, og der er bedre tid til vores samarbejdspartnere,« fortsætter han.

Holger Kjær oplever, at patienterne generelt er glade for ordningen, men der er også nogen, der synes, det er ‘bøvlet’ ikke at kunne booke frem i tiden, hvis de for eksempel bor langt væk. Derfor har lægerne modificeret modellen en smule.

»Vi åbner elektronisk klokken 16 dagen før for booking dagen efter. Og så åbner vi fredag klokken 16 for nogle tider i den følgende uge, siger han.

På den måde oplever han, at de kan imødekomme kravene fra langt de fleste patienter.

 

Kommentarer

 1. Jeg er dybt uenig i denne model (har for øvrigt ikke længere ventetid end den som min lægefaglige vurdering tilsiger). Jeg mener ikke patienterne skal have mulighed for at møde med ligegyldigheder samme dage. Der må og skal foretages en prioritering. Efter min mening skal alt ikke ses samme dag
  Og hvor langt skal vi gå for at tilfredsstille patienternes krav. Jeg mener klart dette mindsker muligheden for at være herre i eget hus

  1. Hej Jesper, helt enig i, at prioritering/visitation fortsat overvejende skal finde sted – men man har brugt dette system i USA, Norge, Canada, England etc i mange år, og i Danmark siden 2011, og der er ingen der oplever, at folk kommer med ligegyldigheder, så din bekymring er heldigvis ubegrundet. Tvært imod er der mange som ser an, fordi de ved at de bare kontakter praksis imorgen og får en tid, hvis tilstanden udvikler sig.

   1. Hvis der er booking på nettet eller telefonisk efter “først til mølle” sker der meget lidt prioritering og visitation. Siden 2013 har mange praksis sparet på personalet, der kunne foretage denne visitation, pga. den øgede usikkerhed – det er en kæmpe udfordring i overenskomstforhandlingerne at rette op på dette. Ellers er der risiko for at “tid-samme-dag” går ud over behandlingskvaliteten, jf. nedenfor

 2. Systemet har helt klart nogle fordele – som nævnt er der bl.a ikke behov for flytninger af patienter ved pludselig fravær o.l. og det kan på den måde være “personalebesparende”.
  Der er imidlertid også en række udfordringer
  * Hvis patienten kan booke 10 min uanset problemstilling, så kan lægen ikke prioritere patienten efter fagligt behov, som f.eks. beskrevet i . DSAM´pejlemærker
  * Lægen når ofte ikke at orientere sig i patientens journal med risiko for at træffe beslutninger på et ikke-fyldestgørende grundlag
  * I større klinikker er det en udfordring at bevare kontinuiteten, da patienten aftaler tid den dag, det passer bedst – og hvor vanligt benyttede læge ikke nødvendigvis er tilstede
  * Der kan være mange patienter på dage med få læger og vice versa, så lægekapaciteten ikke udnyttes optimalt.
  Systemet tilgodeser primært de mindre syge, som er hurtige til at aftale en tid på nettet dagen før – men f.eks. den ældre med komplekse helbredsmæssige problemer kan have sværere ved at benytte det.

 3. Det fungerer super godt og gør det meget nemmere for de “svage” pt. at komme til. De stærke skal nok få sig presset ind med deres ligegyldigheder. Jeg kører sådan og tiden udnyttes altid optimalt. Hvis det er noget der tager mere tid klarer personalet det eller pt. får en tid 2 dage efter til opfølgning. Vi klarer også mange ting som ellers var endt i lægevagten

 4. I en mindre praksis kan en kombination af “tid samme dag” og “Walk-In” f. eks. kl. 8-14 fungere godt og frigøre sekretærtid – hvis det er det man ønsker. Det virker også som om folk går mindre til læge ved denne model – hvilket kan være et problem – og “huskelisterne” er kortere!
  I almen praksis og særlig med dagens meget beskedne konsultationshonorar bør Rødtnes såkaldte “ligegyldigheder” være velkomne.

  1. Jeg har svært ved at se det solidariske i, at dette system udnytter og udhuler det økonomiloft vi alle er blevet pålagt, ved at alle disse ligegyldigheder uvisiteret kan bidrage til de store klinikkers fortsatte økonomiske velbefindende

   1. “Tid-samme-dag” konceptet – med mange patienter på kort tid uden nogen særlig forudgående visitation – harmonerer meget fint til incitament-strukturen i den nuværende overenskomst ved afskaffelse af ventetid – dertil skal man så lægge det personalebesparende, som er en naturlig konsekvens af den øgede usikkerhed og dermed aftagende investeringslyst på almen praksis området siden 2013, foruden at det opretholder en bedre indkomst når man både “slipper for” forberedelse (læse pt´s journal før kons) og lønudgifter.
    Hvis man vil ændre det, så må man ændre vilkårene i almen praksis.

 5. Kære Jannik
  Er der tale om en tid samme dag hos den læge man ønsker eller er det en tilfældig læge? For hvis det er det er det vel lige som at gå i lægevagten?

 6. Vi indførte “tid samme dag” for 2 måneder siden, da vi også ofte manglede tider og havde meget lang ventetid.De problemer er nu løst og det er igen rart at gå på job. Kan kun anbefale andre at tage springet.

 7. Har brugt dette “nye” system i de sidste 30 år uden problemer. Det vi kalder ligegyldigheder er nok ikke så ligegyldige for patienterne. Men de tager som regel ikke ret lang tid og så er alle jo glade..

Skriv kommentar