Etikeren: »Det, som er rutine for os, er unikt for patienten«

Etikeren: »Det, som er rutine for os, er unikt for patienten« Tidligere formand for Etisk Råd og netop pensioneret ledende overlæge, Ole Hartling, om tilliden mellem læge og patient.

»Som ledende overlæge på en diagnostisk afdeling Nuklearmedicinsk afdeling, Vejle Sygehus, red.) har jeg set patienter, som enten er blevet henvist fra primær- eller sekundærsektoren. Dvs. at jeg kun meget sjældent har haft ansvar for hele deres forløb, men i stedet har skullet bidrage til deres udredning. Min kontakt med patienterne har derfor været forbigående. […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement