Digitalt vaccinationsregister klar til brug Sundhedspersonale får et nyt værktøj, når Statens Serum Institut 1. februar åbner for adgangen til Det Danske Vaccinationsregister, der afløser det trykte vaccinationskort.

Det har taget halvandet år længere end oprindeligt planlagt, men nu er det sikkert og vist: Det Danske Vaccinationsregister (DDV) er klar til brug fra 1. februar 2013.

Dermed behøver patienter ikke længere holde rede på det gule vaccinationskort, og sundhedsprofessionelle får et nyt værktøj, der kan bruges til blandt andet forskning.

»Ud over overblikket over en patients vacciner kan registeret også bruges som en slags beslutningsstøtte, der kan minde patienter og praktiserende læger om, at det er tid til at få næste vaccination i eksempelvis børnevaccinations-programmet,« siger Lene Ærbo, programleder i National Sundheds-IT under Seruminstituttet, der er ansvarlig for driften af registeret.

Det elektroniske vaccinationsregister er udviklet som en tilføjelse til Fælles Medicinkort, men det kræver dog en særlig integration i de kliniske it-systemer for, at læger kan foretage opslag direkte fra et praksissystem eller elektronisk patientjournal. 

Indtil vaccinationsregisteret er integreret i de enkelte systemer, kan sundhedspersonale finde oplysninger fra registeret gennem FMK-online.dk og Sundhed.dk. 

»De primære brugere af vaccinationsregisteret bliver de praktiserende læger, og der forventer vi, at registeret fungerer med praksissystemer i løbet af 2013. Der er ikke nogle endelige planer for en deadline i hospitalssektoren‚« siger Lene Ærbo.

Trods de mange fælles træk med medicinkortet adskiller vaccinationsregisteret sig på særligt ét væsentligt punkt: Patienternes muligheder. I modsætning til i FMK kan patienterne nemlig selv opdatere deres digitale vaccinationskort med oplysninger om tidligere vacciner, som en sundhedsfaglig derefter kan bekræfte.

Det er dog ikke alle borgere, der behøver opdatere registeret med tidligere vaccinationer. For en stor del af danskerne vil registeret nemlig allerede indeholde mange oplysninger, der i dag findes i Sygesikringsregisteret.

»Det gælder blandt andet alle vaccinationer, der er givet som en del af børnevaccinationsprogrammet siden 1996,« siger Lene Ærbo.

Fremover vil det dog primært være en opgave for læger og andre sundhedsfaglige personer at opdatere en borgers vaccinationskort hvilket i lighed med medicinafstemning i FMK skal gøres manuelt.

Styrelse anbefalede register i 2007
Arbejdet med at digitalisere danskernes vaccinationsoplysninger blev skudt i gang i 2008, da HPV-vaccinen blev indført i børnevaccinationsprogrammet.

I indstillingen fra Sundhedsstyrelsen til daværende sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om at indlemme HPV-vaccine i programmet fra 2007, ytrede styrelsen samtidig ønske om, at der blev oprettet et register, der kunne bruges til at følge langtidseffekterne af vaccinationerne.

Sundhedsstyrelsen anslog udgifterne til etableringen til 25 mio. kr., og året efter kunne arbejdet gå i gang med en bevilling på 20 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Det kommende vaccinationsregister skulle tages i brug i sommeren 2011, lød ambitionen.

Men i foråret 2011 besluttede Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse at ændre planerne for vaccinationsregisteret, der frem for at være et separat system nu skulle udgøre en del af det Fælles Medicinkort (FMK).

Den beslutning betød, at lanceringen blev rykket fra 2011 til 2013.

Skriv kommentar