Antistof kan halvere risikoen for gigtudbrud Canakinumab kan signifkant reducere tilfælde af gigtudbrud blandt patienter med åreforkalkninger

Et nyt studie viser, at lægemidlet canakinumab kan reducere tilfælde af gigtudbrud blandt patienter med åreforkalkninger sammenlignet med et placebo. Resultatet er signifikant og uafhængigt af uratniveauer i blodet.

»Vores undersøgelse demonstrerer en klar effekt af canakinumab i forhold til at reducere risikoen for udbrud af gigt blandt patienter med åreforkalkninger. Ydermere illustrerer disse data, at urat er en risikomarkør for både gigt og hjerte-kar-tilfælde, selvom canakinumab ikke har nogen effekt på uratniveauerne,« siger manden bag det nye studie, Daniel Solomon, der er professor ved Harvard Medical School og Brigham Women’s Hospital, i en pressemeddelelse.

Det nye forskningsresultat er netop blevet offentliggjort på en konference for European League Against Rheumatism (EULAR), der i disse dage finder sted i Amsterdam.

Klar effekt af canakinumab

Canakinumab er et monoklonalt antistof, der markedsføres af Novartis under navnet Ilaris. Midlet blokerer inflammatoriske signalveje, som bliver medieret af interleukin-1beta. Lægemidlet er godkendt til behandling af flere sjældne autoimmune sygdomme, og nogle undersøgelser har bekræftet, at canakinumab kan bruges til at behandle udbrud af gigt, men medicinen er endnu ikke godkendt i den sammenhæng.

I studiet har forskerne undersøgt effekten af canakinumab i forhold til at reducere risikoen for hjerte-kar-tilfælde. Studiet inkluderede 10.061 patienter med åreforkalkninger, som blev inddelt i tre grupper afhængigt af deres uratniveauer i blodet. Patienterne modtog enten 50, 150 eller 300 mg canakinumab hver tredje måned i gennemsnitligt 3,7 år.

I studiet viser forskerne, at canakinumab halverer risikoen for udbrud af gigt på tværs af alle tre grupper af patienter sammenlignet med et placebo. Uratniveauerne blev ikke påvirket af lægemidlet.

Uratniveauer er risikomarkør for både hjerte-kar-tilfælde og udbrud af gigt

Forskerne undersøgte også sammenhængen mellem uratniveauerne og risikoen for udbrud af gigt samt alvorlige hjerte-kar-tilfælde, og her kunne de bekræfte, at uratniveauerne er en risikomarkør for begge. Raterne for udbrud af gigt pr. 100 person-år var for hhv. lave-, mellem- og høje koncentrationer af urat i blodet 0,28, 1,36 og 5,96, mens raterne for alvorlige hjerte-kar-tilfælde var 4,1, 5,3 og 5,6.

»Det er et betydningsfuldt resultat, fordi det kommer oveni flere beviser, som peger på den potentielle præventive rolle, som canakinumab kan have blandt patienter med gigt. Det bidrager også til vores forståelse af interaktionerne mellem gigt, urinsyre og hjerte-kar-sygdomme,« siger professor Robert Landewé, der er formand for Scientific Programme Committee, EULAR, i pressemeddelelsen.

Et tidligere studie har vist en øget risiko for blodforgiftningsrelaterede dødsfald blandt patienter i behandling med canakinumab, øget risiko for unormalt lave koncentrationer af hvide blodlegemer (neutropeni) samt lave koncentrationer af blodplader (trombocytopeni).

 

Skriv kommentar