59 læger samlet i netværk for spirituelle
Gitte Retbøll er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Hun har været medlem af netværket siden dets begyndelse.

59 læger samlet i netværk for spirituelle Netværket Spirituelt Orienterede Læger I Danmark samler læger med alternative syn på sygdom og behandling.

»Det er et frirum og et åndehul for læger, der er åbne over for spiritualitet. Ingen angriber ens synspunkter, og man møder en erkendelse af, at der er ting, som man ikke forstår.«

Sådan beskriver læge Gunda Jensen netværket for Spirituelt Orienterede Læger i Danmark (SOLiDanmark), som hun har været medlem af i snart fire år, og hvor hun frit kan dele sine alternative tanker og idéer med ligesindede.

Netværket havde i 2010, et år efter sin oprettelse, 22 medlemmer, men i dag er tallet oppe på 59. Sidste år kom der 11 nye medlemmer til, og udviklingen er fortsat ind i 2017, hvor fire læger ligenu står på spring for at blive en del af fællesskabet.

En del af forklaringen er en gammel artikel om det spirituelle netværk i Dagens Medicin, som er dukket op på de sociale medier, og som er blevet delt flittigt på mange platforme.

»Vi oplever en stigning i antallet af medlemmer, og jeg forventer, at udviklingen fortsætter, fordi de travle læger begynder at opdage, at vi eksisterer. Vi gør ikke opmærksom på os selv, så det sker faktisk lidt i bølger, alt efter om vi bliver synlige, og lægerne ser, at det her er en mulighed for dem,« siger Marianne Kirkskov, som er administrator for og kvinden bag SOLiDanmark.

mariannekirkskov
Marianne Kirkskov er speciallæge i almen medicin og initiativtager til netværket for spirituelt orienterede læger, der har eksisteret siden 2010.Foto: Privat

Hun er speciallæge i almen medicin og arbejder i dag primært som kinesiolog (aflæsning af kroppens behov gennem muskeltest, red.) og healer i Stjernebroen, Lægecenter for Heling i Hillerød. 1. april udvider hun sin private klinik og flytter den til Amager.

Marianne Kirkskov så et behov for at samle spirituelt orienterede læger i et netværk, hvor man blandt andet mødes et par gange om året for at dele erfaringer og høre faglige oplæg. Ifølge hende eksisterer der stor inerti inden for sundhedsvæsenet, men samtidig oplever hun en øget bevidsthed omkring alternative syn på sundhed.

»Både befolkning og læger bliver mere og mere bevidste om, at der er behov for at se mennesket og patienten som helhed. I vores netværk er vi basalt enige i én ting: At krop, sind og ånd hænger sammen, og derudover kommer vi i alle mulige variationer, og er ikke nødvendigvis enige. Men vi skaber et helle og et hjerterum for læger, der tænker på den måde,« siger Marianne Kirkskov.

Hører ikke til på hospitalet

Gitte Retbøll er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og har egen praksis i Aarhus. Hun har været medlem af netværket siden dets begyndelse, og i over 30 år har hun arbejdet i det etablerede system bl.a. som psykiater ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Risskov, Aarhus. Her troede hun egentlig, at hun skulle arbejde, til hun faldt om, og selvom hun er taknemmelig for en god og lang karriere på hospitalet, blev hun nødt til at flytte sig.

»Det var nogle gange lidt svært at gøre det, jeg gerne ville. Jeg ville f.eks. gerne prøve at bruge tankefeltterapi til mødrene til de psykisk syge børn, og selvom jeg var klar over, at det ikke var veldokumenteret, var der gode erfaringer. Men jeg mødte meget holdningen: ‘Det kan godt være, at det hjælper, men det hører ikke rigtig til på hospitalet’,« siger hun.

»På sygehuset kiggede de på mig, som om jeg var fra månen, hvis jeg talte om eksempelvis homøopati – som jeg har lært på universitetet i Hamborg«
– Gunda Jensen

Også Gunda Jensen, der oprindeligt er fra Tyskland, har oplevet at føle sig udenfor normen.

Kontrasten mellem hjemlandet, der ifølge hende i langt højere grad er præget af åbenhed overfor alternative behandlinger, og så Danmark, var stor.

»På sygehuset kiggede de på mig, som om jeg var fra månen, hvis jeg talte om eksempelvis homøopati – som jeg har lært på universitetet i Hamborg. Så var jeg bare ‘hende den skøre fra Tyskland’. Jeg kunne dog ikke helt lade være med at sige noget, men jeg er jo ikke missionerende, og derfor kunne de godt grine af det og lave sjov med det,« siger hun.

En græsrodsbevægelse

SOLiDanmarks læger og overlæger fra hele landet består af så forskellige specialer som anæstesiologi, gynækologi, almen medicin, samfundsmedicin og børne- og ungdomspsykiatri.

30-40 pct. af medlemmerne ønsker at være anonyme, og ofte bliver det ikke opfattet som en kvalifikation at komme på en afdeling og sige, at man forholder sig til det spirituelle, fortæller Marianne Kirkskov, der opfatter netværket som en slags græsrodsbevægelse.

»Jeg tror, at den enkelte læge bruger netværket til at opleve, at de ikke er ‘Palle alene i lægeverdenen’, som de ellers troede. Man tager det måske med på arbejde som en underliggende forståelse for patienten som helhed og uden at prædike om det – eller med ud i egen praksis. Vores sundhedsvæsen er så stramt styret, at jeg mest tror på, at ændringer vil komme nedefra i første omgang,« siger hun.

Netværkets støttegruppe på Facebook ’Netværk for Spirituelt Orienterede Læger i Danmark – YES! JEG STØTTER’, oplever stigende interesse, og det er især, når almindelige borgere deler artikler, at budskabet spredes.

»Vældigt tilfredsstillende som læge«

Mens sclerose har forhindret Gunda Jensen i at gøre sin speciallægeuddannelse færdig, så arbejder hun i dag deltid med alternative behandlinger som homøopati, healing og kranio sakralterapi (en manuel behandlingsform med fokus på kroppens puls, red.)

»Jeg behandler ikke folk ud fra den definition, at jeg kurerer dem, det er mere en proces, som jeg hjælper dem med. For mig konkurrerer gængs videnskabelig behandling ikke med mine metoder, jeg vil bare gerne tage mig af mennesket som helt individ, og hvis vedkommende har brug for en spirituel tilgang, så er jeg åben for det,« siger Gunda Jensen.

I sin praksis i Aarhus diagnosticerer Gitte Retbøll, som hun altid har gjort, men hendes behandlingsmetoder spænder mere vidt.

»Jeg tror helt sikkert, at der blev talt om mig bag min ryg på hospitalet«
– Gitte Retbøll

Betegnelsen METAsundhed kombinerer nemlig metoder fra sundhedsvæsenet, komplementær og alternativ behandling, og bygger på en forståelse af en meget tæt sammenhæng mellem det fysiske og det psykiske.

I sin egen praksis tilbyder hun blandt andet: Tankefeltterapi, TAT, Helhjertet heling og Metakinetics (en kombination af METAsundhed og kinesiologi).

Sundhedsstyrelsen har været på besøg og godkender praksis, og at patienterne selv samtykker til brugen af alternative metoder.

»I min praksis er det ikke enten eller, men en kombination af alt det jeg ved, og som jeg oplever, hjælper patienterne. Det er vældigt tilfredsstillende som læge. Man skal også forstå, at mange af mine patienter stadigvæk modtager traditionel behandling, fordi de måske ikke tør vælge det fra, og fordi det giver dem tryghed. Det har jeg slet ikke noget imod, og trygheden er meget vigtig for, at behandling virker – uanset hvilken behandling,« siger Gitte Retbøll, som savner et større helhedssyn på at tackle sygdom og en større åbenhed overfor erfaringsviden.

»Jeg tror helt sikkert, at der blev talt om mig bag min ryg på hospitalet. Mange mener, at det er fortænkt, at det psykiske og fysiske hænger sammen, som jeg tror, det gør. De anonyme medlemmer i netværket kan måske være bange for at blive fyret eller frosset ud, og særligt de yngre kan have det svært, fordi de måske skal jonglere mellem en speciallægeuddannelse og at komme igennem med andre syn på tingene,« siger hun.

Hun møder fortsat fordomme, men i netværket kan hun bare være sig selv.

»Vi inspirerer og støtter hinanden, og det føles rigtig godt at møde ligesindede med den samme grunduddannelse som en selv,« siger Gitte Retbøll.

Kommentarer

  1. Jeg læser i Dagens Medicin følgende hokuspokus:
    1) ”»Det var nogle gange lidt svært at gøre det, jeg gerne ville. Jeg ville f.eks. gerne prøve at bruge tankefeltterapi til mødrene til de psykisk syge børn……”
    2) ”Hun er speciallæge i almen medicin og arbejder i dag primært som kinesiolog (aflæsning af kroppens behov gennem muskeltest, red.) og healer i Stjernebroen, Lægecenter for Heling i…..”
    Jeg har for det meste ment, at folk, der blev rystet af det ene eller andet, var ret skvattede, og så står jeg her og må holde på mine skælvede knæ med begge hænder (der også ryster), efter at jeg har erfaret, at der findes 59 læger samlet i en forening, der dyrker spirituel overtro – en ren pendant til kreationistisk vrøvl.
    Det er ikke rart for lægestanden omdømme, og det er ikke rart, at ”Spirituelt Orienterede Læger i Danmark” fylder patienterne med vrøvl, som ubefæstede sjæle ikke formår at gennemskue. Embedslægerne kommer også på overarbejde for at sikre, at der ikke sker en farlig misinformering af patienterne. Dertil kommer at de skal sikre, at videnskabeligt baserede behandlinger ikke snigende skiftes ud med irrationelle alternativer. Velkommen til den nonfaktuelle verden.

  2. Det bør lige nævnes at der også findes et andet netværk for »alternative« læger, nemlig DSOM (Dansk selskab for ortomolekylær medicin). DSOM dækker mere de biologisk og fysiologisk orienterede metoder, ikke de rent spirituelle. Så man kan sige at de to selskaber komplementerer hinanden.

Skriv kommentar