250 ekstra studiepladser til lægeuddannelser i hele landet Regeringen udvider antallet af studiepladser og opretter nye kandidatuddannelser i Esbjerg og Køge. Lægeforeningen frygter, at det vil skabe køer, når lægerne skal videre i deres uddannelse.

Manglen på uddannede læger i udkantsområderne og en stigende efterspørgsel på læger i den private sektor gør, at regeringen nu udvider antallet af studiepladser med 250 på landets bacheloruddannelser i medicin.

Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

»Ordentlig adgang til en læge til danskerne både nationalt og regionalt er en afgørende prioritet for regeringen, og for os er det vigtigt at imødekomme de behov, der er bredt set i hele landet,« siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V).

De ekstra studiepladser skal skabe de overordnede rammer for at etablere nye kandidatuddannelser i Esbjerg og Køge.

Lægeforeningen er bekymret

Planen vækker bekymring hos Lægeforeningen. Formand for Lægeforeningens uddannelsesudvalg Jesper Brink Svendsen mener ikke, at flere studiepladser vil hjælpe på manglen af speciallæger, fremgår det af en pressemeddelelse.

»(…) Politikerne bør huske, at vi i dag står vi en i situation, hvor det især er speciallægemangel, vi har. En forudsætning for at udvide optaget på lægestudiet er derfor, at der sker en meget markant udvidelse af den videreuddannelse til speciallæger, som regionerne har i dag. Der skal kort sagt oprettes flere hoveduddannelsesstillinger. Det vil være en reel løsning, som kan sikre flere almenmedicinere, psykiatere og andre speciallæger. Dét savner jeg, at politikerne tager højde for,« siger han.

Ifølge Lægeforeningen vil det være mest logisk først at undersøge, hvad det fremtidige behov for læger er, før man øget optaget af studerende.

Vil afhjælpe lægemangel

Ifølge sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil udvidelsen af studiepladser og etableringen af de nye uddannelser i Esbjerg og Køge afhjælpe det voksende problem med lægemangel i udkantsområderne.

»Vi skal sikre et Danmark i balance – og det skal også være en sund balance. Vi kan ikke bare se til, mens der er områder af landet, hvor antallet af ubesatte stillinger på sygehusene vokser, eller der bliver længere og længere til lægen. Vi ved, at uddannelsesstedets beliggenhed har en kæmpemæssig betydning i forhold til, hvor man som færdiguddannet vælger at slå sig ned og stifte familie. Derfor er det ekstremt vigtigt, at vi får oprettet pladser også nye steder,« siger hun.

Medicinuddannelserne i København, Odense, Aarhus og Aalborg får lov til at udvide med 250 ekstra studiepladser i 2019. Heraf får Københavns Universitet 97 af pladserne.

De første studerende vil kunne begynde næste år i Køge på kandidatdelen af lægeuddannelsen. I Esbjerg begynder de første kandidatstuderende i medicin om få år, skriver JydskeVestkysten.  

Skriv kommentar