Sundhedsminister: Kommuner og regioners ansvar at sikre, at borgere ikke kommer i klemme

Sundhedsminister: Kommuner og regioners ansvar at sikre, at borgere ikke kommer i klemme I sagen om glukosemåleren og betalingsansvar erkender fungerende sundhedsminister Karen Ellemann, at der skal findes en bedre løsning, så borgerne ikke kommer i klemme.

Kommuner og regioner har et klart ansvar for at sikre, at borgere ikke kommer i klemme i uenigheder om, hvilken myndighed der skal bevilge et hjælpemiddel eller behandlingsredskab. Sådan lyder det fra fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V) i et skriftligt svar til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

Svaret kommer i forbindelse med sagen om, hvor vidt glukosemålere er et kommunalt finansieret hjælpemiddel eller et regionalt betalt behandlingsredskab. Kommune og region har i et stykke tid peget på hinandens pengekasser, når borgere med diabetes har ansøgt om en ny type blodsukkermåler, og det har betydet afslag for mange borgerne. 

Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, Liselott Blixt, har spurgt ministeren, om hun mener, at kommuner og regioner kan være bekendt, at patienter skal vente længe på at få bevilget et hjælpemiddel eller behandlingsredskab, blot fordi de ikke kan blive enige om, hvem der skal betale for det?

Og til det svarer Karen Ellemann altså, at ingen patienter skal komme i klemme grundet uenigheder mellem de to myndigheder. 

Hun skriver i sit svar, at hvis der er tvivl om, hvorvidt et nødvendigt behandlingsredskab eller hjælpemiddel skal bevilges af regionen eller kommunen, skal det udleveres af den myndighed med tættest kontakt borgerne. De involverede myndigheder må så efterfølgende afklare betalingsspørgsmålet internt mellem sig. 

»Vi må dog konstatere, at regioner og kommuner ikke i alle tilfælde formår at leve op til afgrænsningscirkulærets princip om, at borgerne ikke må komme i klemme, og derfor mener jeg også, at det er oplagt at afsøge mulighederne for en bedre løsning på afgrænsningsproblemet, for borgerne skal ikke komme i klemme,« skriver hun.

Karen Ellemann forventer, at udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen kommer med anbefalinger, der kan bruges som udgangspunkt for evt. politiske drøftelser om en fremadrettet løsning på området, når de i midten af juni kommer med deres rapport.   

Ankestyrelsen har oplyst til diabetesforeningen, at den forventer at offentliggøre en principafgørelse inden udgangen af maj måned 2017.

Skriv kommentar