Praksislæger i landområder mærker mangel på allergispecialister Selvom mange patienter kan få hjælp hos egen praktiserende læge, kræver mere komplicerede tilfælde specialiseret behandling. 

»Vi har altid henvist de komplicerede tilfælde af allergi til allergologerne. Det er klart, at hvis faget dør ud, så bliver det vanskeligere at få hjælp, når en patient har mere end en simpel allergisk tilstand, og vores kompetencer derfor ikke rækker,« siger Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM, og praktiserende læge.

Han peger på to områder, som han forudser kan blive problematiske i fremtiden, når allergilægerne er helt væk. Det handler om gruppen af patienter, som har meget komplicerede problemer, men som de praktiserende læger ikke længere kan få sendt videre til speciallægeudredning, og de patienter, som skal have foretaget desensibilisering. 

»Desensibilisering, af nogle kaldet vaccination mod allergi, er ofte blevet foretaget af allergologerne, fordi det en en krævende opgave, som indebærer en lang række indsprøjtninger med efterfølgende observation. Det er langtfra alle praktiserende læger, som føler sig kompetente til at varetage den opgave. Jeg ved dog, at en del praktiserende læger er kompetente og gør det nogle steder i landet, simpelthen fordi der kan være meget langt til specialisten,« siger Anders Beich. 

»Det er et område, hvor man virkelig kan mærke forskel på land og by. Jeg er selv en forkælet københavnerlæge, som har praksis inde i byen, og der er der stadig speciallæger at henvise til. Derfor mærker vi ikke til manglen på allergologer endnu. Men vi ved, at der er mange steder ude i landet, hvor man kun har meget få speciallæger i allergologi, og hvor der samtidig er mangel på praktiserende læger. Der er problemerne med henvisning allerede aktuel, og der er ingen bufferkapacitet i almen praksis,« siger Anders Beich. aha


Skriv kommentar