Midtjylland kan ikke skaffe læger til akutbil

Midtjylland kan ikke skaffe læger til akutbil Akutlægebilen i Holstebro holder øjeblikket stille. Anæstesilæger fra Regionshospitalet Holstebro vil ikke længere bemande bilen, og regionen har indtil videre ikke kunnet tiltrække andre læger.

Region Midtjylland har store problemer med at finde læger, der på konsulentvilkår vil bemande akutlægebilen i Holstebro. Derfor må den nordvestlige del af regionen indtil videre nøjes med en sygeplejerskebemandet akutbil.

»Det er generelt svært at finde læger her i Nordvestjylland,« siger Bent Hansen, Regionsrådsformand i Region Midtjylland. 

Og netop derfor holder Holstebros akutlægebil i øjeblikket stille. Regionen forsøger at finde læger, der som konsulenter vil bemande midlertidigt bilen indtil årsskiftet. Derefter er det regionens plan at finde en mere permanent løsning. 

Bent Hansen vil ikke afvise, at konsulenterne kan gå hen og blive en dyrere ordning for regionen, men endnu har konsulentlønnen ikke tiltrukket nogen læger til stillingerne.

Indtil 31. juli var akutlægebilen bemandet med anæstesilæger fra Regionshospitalet Holstebro, der samtidig var på vagt på sygehuset. De er imidlertid fratrådt som bemanding for akutlægebilen pga. en uoverensstemmelse med regionen. 

Kritik af sygeplejerskers kompetencer
De manglende læger til akutlægebilen betyder, at der siden 1. august kun har været en sygeplejerskebemandet akutbil i området. Sygeplejersken kan dog få telefonisk lægelig rådgivning indtil en akutlægebil fra et andet sted i regionen når frem, eller patienten kan overleveres til hospitalet. 

Bent Hansen er da også helt tryg ved situationen.

»Jeg vil gerne slå fast, at sygeplejerskerne gør det godt,« fastslår han.

En Undersøgelse af Den Præhospitale Enhed i Vest, som regionen har fået lavet, påpeger, at sygeplejerskerne mangler kompetencer i nogle af de situationer, de ender i, når de rykker ud med akutbilen. 

»De mangler nogle af reddernes kompetencer på skadestedet, og de har ikke lægens kompetencer til diagnostik og lægens handlekompetence,« står der bl.a. i undersøgelsen. 

Bent Hansen understreger dog, at regionen gør alt, hvad den kan, for at finde læger til at bemande akutlægebilen:

»Før søgte vi efter læger i nærområdet. Men nu har vi lavet opslag i hele landet – det håber vi, giver bedre resultater,« siger han.

Anæstestilæger opsagde aftale
Baggrunden for, at akutlægebilen overhovedet står ubemandet i dag, er en uenighed mellem de anæstesilæger, der kørte den, og regionen. 

I Holstebro kørte man med den såkaldte konferencemodel: I stedet for at lade vagtcentralen vurdere, om en akutlægebil skulle sendes ud eller ej, holdt man fast i et gammelt system, hvor sygeplejerske og læge konfererede om, hvorvidt det var nødvendigt for lægen at køre med ud, når de begge havde modtaget udkald. Vagtcentralen kunne altså ikke tvinge lægerne til at rykke ud. 

Regionen afskaffede konferencemodellen, og lægerne skulle hereftter følge vagtcentralens anvisning, hvis de ikke var optaget af uopsættelige opgaver på hospitalet. 

Dette var lægerne imidlertid ikke tilfredse med – de mente, at de alt for ofte blev sendt ud på opgaver, som der ikke var nogen grund til. Da regionen ikke var villig til at gå tilbage til konferencemodellen, fratrådte lægerne som ordningen pr. 31. juli i år.

Bent Hansen understreger, at regionen ikke kan leve med at genindføre den gamle konferencemodel, når alternativet nu er, at Holstebro slet ingen bemanding har til akutlægebilen – heller ikke midlertidigt. 

»Vi skal være sikre på, om vi har en læge eller ej. Det er vigtigt at have klare linjer – det der ”måske” med lægerne giver for megen usikkerhed. Så er det bedre at vide, at vi kan regne med sygeplejerskerne,« siger han. 

Derfor foretrækker han altså at nøjes med en sygeplejerskebemandet akutbil i området, indtil regionen finder læger til en døgndækkende akutlægebil, hvor lægen er dedikeret til denne opgave og ikke arbejder på sygehuset ved siden af.