Lægesekretærer demonstrerer mod besparelser Udsigten til fyringer og besparelser får Hovedstadens lægesekretærer til at gå på barrikaderne. Overlægeforeningen bakker op.

Lægesekretærer fra samtlige sygehuse i Region Hovedstaden tropper tirsdag eftermiddag op foran regionens hovedkvarter i Hillerød for at demonstrere imod besparelser, som de i høj grad tilskriver indføringen af det stærkt kritiserede it-system Sundhedsplatformen.

Det skriver en række faglige organisationer i en fælles pressemeddelelse.

Regionens budget for 2018 indebærer ifølge organisationerne, at der skal fyres omkring 140 lægesekretærer. Men organisationerne mener, at vanskelighederne med Sundhedsplatformen viser, at sekretærerne ikke kan undværes.

»Regionspolitikerne må bringes til at indse, at den måde, man indfører Sundhedsplatformen på, går ud over behandlingen af regionens borgere. Med Sundhedsplatformen bruger lægerne en alt for stor del af deres tid på at registrere, rekvirere, dokumentere og planlægge. Det er opgaver, der burde varetages af det personale, der er uddannet i at administrere, nemlig lægesekretærerne,« siger Winnie Axelsen, formand for HK Kommunal Hovedstaden, i pressemeddelelsen.

Sundhedsplatformen har ifølge Winnie Axelsen været direkte medvirkende til, at Region Hovedstaden nu står til at miste 430 mio. kr. fra den statslige pulje til meraktivitet, fordi aktiviteten på Hovedstadens hospitaler er faldet med over fem pct. efter indførelsen af det så forkætrede it-system.

Overlægerne støtter sekretærerne

Overlægeforeningens formand, Anja Mitchell, bakker op om lægesekretærernes kritik:

»Vi ser desværre, at det har alvorlige konsekvenser, når regionen sætter lægerne til at løse opgaver, som lægesekretærerne varetog før. På flere områder behandler vi færre patienter end før og mister overblikket over behandlingsforløb. Derfor må regionen ændre kurs nu. Vi foreslår, at pressede afdelinger igen får mulighed for at ansætte lægesekretærer, så indførelsen af sundhedsplatformen ikke går ud over patienterne,« siger Anja Mitchell i pressemeddelelsen.

Tillidsrepræsentant for lægesekretærerne på urologisk afdeling på Herlev Hospital, Line Hija Wedenborg, er en af dem, der har mærket de direkte følger af de tunge og ineffektive arbejdsgange, der ifølge pressemeddelelsen er et resultat af Sundhedsplatformen.

»Før brugte du 27 klik, når du skulle bestille en enkelt ct-scanning af hjertet. Men i Sundhedsplatformen skal du bruge 142 klik,« siger tillidsrepræsentanten i pressemeddelelsen.

Skriv kommentar