Kliniske farmaceuter kan reducere risikoen for hjerte-kar-sygdom Canadisk studie peger på, at intervention fra kliniske farmaceuter kan reducere risikopersoners risiko for hjertekarsygdom.

Tre måneder med farmaceutisk service førte til en 21 pct. risikoreduktion for hjertekarsygdom blandt personer, der havde risikofaktorer for at udvikle kardiovaskulære hændelser. Det viser resultaterne af et canadisk studie, som er præsenteret på den internationale lægemiddelkongres i Stockholm, skriver svenske Läkemedelsvärlden.

700 patienter, der alle havde risikofaktorer for kardiovaskulær sygdom, indgik i det randomiserede, kontrollerede studie i Canada. Interventionen bestod i, at farmaceuter gennemgik patienternes risikofaktorer, om nødvendigt ordinerede laboratorietest og gennemgik patienternes medicinering.

Patienternes risikofaktorer blev bl.a. gennemgået med et pædagogisk statistikværktøj, som patienterne selv kunne bidrage til, og som gav et nemt overblik over de faktorer, der havde størst betydning. Det kunne f.eks. være effekten af at stoppe med at ryge eller at sænke blodtrykket.

Et af de vigtigste og mest overraskende resultater var, at farmaceuterne fandt et antal patienter med udiagnosticeret kronisk nyresvigt, som blev opdaget ved hjælp af de laboratorietest, farmaceuterne ordinerede.

Efter tre måneders intervention var risikofaktorerne reduceret med 21 pct. Det er især bemærkelsesværdigt, at den væsentligste risikofaktor, rygning, faldt med 20 pct. blandt de patienter, der fik farmaceutisk service sammenlignet med de, der ikke gjorde.

Forfatteren til studiet anerkender, at svagheden ved undersøgelsen er, at den viser, at det er muligt at reducere risikofaktorer ved hjælp af farmaceutisk indgriben, men ikke præcis hvordan. Samtidig er en tre måneders intervention også kort tid, og undersøgelsen gør det ikke muligt at se, om risikofaktorerne ændrer sig efterfølgende.

Skriv kommentar