Hel sygehusdirektion fyret
En række afsløringer får nu Region Syddanmark til at fyre hele direktionen i Sygehus Sønderjylland.

Hel sygehusdirektion fyret Adm. direktør Finn Jensen, lægefaglig direktør Søren Aggestrup og sygeplejefaglig direktør Grete Kirketerp Nielsen er fyret fra Sygehus Sønderjylland.

Hele direktionen på Sygehus Sønderjylland er fyret. Det skriver JydskeVestkysten. 10. januar kommer der en ny konstitueret direktion, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Ifølge avisen orienterer regionsdirektør Jane Kraglund til formiddag de ansatte på sygehuset i Aabenraa.

Administrerende direktør Finn Jensen, lægefaglig direktør Søren Aggestrup og sygeplejefaglig direktør Grete Kirketerp Nielsen fratræder fra Sygehus Sønderjylland, efter at JyskeVestkysten i flere måneder har beskrevet kritisable forhold på sygehuset. En række afdelinger har gennem en længere periode været præget af mange fratrædelser, stort arbejdspres, interne konflikter og mangel på tillid til ledelsen. Ifølge avisens oplysninger er regionsledelsens tålmodighed med direktionen sluppet op. Selv siger regionsdirektør Jane Kraglund i en pressemeddelelse:

»Når vi gennemfører en ændring i ledelsen nu, handler det om, at der er behov for friske kræfter og nye perspektiver for at bringe Sygehus Sønderjylland godt videre. Sygehus Sønderjylland er inde i en rivende udvikling, og det er nødvendigt at sætte et hold, der kan stå både for håndtering af aktuelle problemstillinger samt sikre den fremtidige udvikling af Sygehus Sønderjylland.«

Peter Fosgrau bliver konstitueret som administrerende sygehusdirektør. Peter Fosgrau kommer fra en stilling som direktør på OUH med ansvar bl.a. for projektorganisationen for ‘Nyt OUH’.

Derudover konstitueres Bjarne Dahler-Eriksen som lægefaglig direktør. Han kommer fra en stilling som ledende overlæge på Anæstesiologisk-Intensiv Afdelingen på OUH.
Endelig konstitueres Eva Nielsen som sygeplejefaglig direktør. Eva Nielsen kommer fra en stilling som centerchef på medicinsk center på Sygehus Sønderjylland.

Store omstillinger

Sygehus Sønderjylland har, siden den nye struktur for det syddanske sygehusvæsen blev besluttet i 2007, været igennem flere store omstillinger. Haderslev Sygehus er blevet lukket. Sønderborg Sygehus er omdannet til specialsygehus. Tønder Sygehus er lavet om til sammedagssygehus, mens Aabenraa Sygehus er gjort til akutsygehus. Samtidig har sygehuset indført en helt ny ledelsesstruktur.

»Det har været et kæmpe arbejde, og det har betydet meget omfattende ændringer af dagligdagen for alle, der har deres faste gang på sygehuset. Ovenpå disse ændringer er det vurderingen, at der er brug for udvikling og perspektiver, der ikke bare tager sigte på den nære fremtid, men også har et længere perspektiv. Medlemmerne i den nuværende direktion har en alder, der gør, at vi under alle omstændigheder skulle forberede os på et generationsskifte indenfor overskuelig tid. Derfor vurderer jeg, at tiden er inde til at bringe nye kræfter på banen,« siger Jane Kraglund.

En større gennemgang af arbejdsmiljøet på Sygehus Sønderjylland for et år siden konkluderede ifølge JydskeVestkysten, at der var store problemer med bl.a. alt for stort arbejdspres og dårlig kemi mellem ansatte og ledelse på omkring halvdelen af alle afdelinger. I dag er der stadig uro på flere afdelinger.

Problemer i flere år

Det tyder på, at problemerne begyndte for flere år siden. I 2013 indførte sygehuset den nye struktur med centerledelse og en række klinikker under sig, og siden da er knap 20 klinikledere ifølge avisen forsvundet som følge af utilfredshed med forholdene.
Men medarbejdertilfredshedsundersøgelser (MTU) helt tilbage fra 2011, som avisen har fået aktindsigt i, tyder på, at problemerne allerede var der dengang, og at utilfredsheden med den øverste ledelse og mangel på tillid til direktionen blot har været stigende siden.
I 2012 er alle de fem spørgsmål i MTU’en, som scorer lavest blandt de ansatte, rettet mod ledelsen. Eksempelvis scorer ’direktionen træffer de rigtige beslutninger’ gennemsnitligt 3,0 på en skala fra 1 til 5.  I 2013 er tallet faldet til 2,8, mens blot en ud af fire ansatte betegner sin direktion som troværdig. Mest kritisk er lægerne med en score på 2,1-2,2. På spørgsmålet om de har tillid til den overordnede leders/ ledelses måde at lede arbejdspladsen, giver de scoren 2,6-2,7, som er så lavt, at det står i rødt.
Finn Jensen, administrerende sygehusdirektør i Sygehus Sønderjylland, har i kølvandet Jydske-Vestkystens artikler bl.a. sagt, at »det er et faktum, at topledelsen i store danske virksomheder næsten altid scorer lavt, når man spørger medarbejderne. Det har at gøre med afstanden mellem ledelseslagene i organisationen, samt at man bliver eksponeret for upopulære beslutninger.«

Han erkender dog i artiklen, at niveauet for medarbejdernes vurderinger af Sygehus Sønderjylland ligger i den lave ende sammenlignet med regionen som helhed.

»Det prøver vi at gøre noget ved. Siden målingen i 2014, som var ganske lav, er forskellige tiltag sat i gang såsom MED-konference (med deltagelse af ledere og medarbejderrepræsentanter, red.), fyldigere referater fra Drifts-og Kvalitetsrådsmøder og øget fokus på relationen mellem centerledelser og klinikledelser. I målingen på samme spørgsmål i 2016 opnår Sygehus Sønderjylland resultatet 3,3. Her er altså en fremgang på 0,3. Det kan selvfølgelig bliver bedre, og her er det nok især kommunikationen om visioner og forandringer, som vi kan blive bedre til,« sagde Finn Jensen.
Denne kommunikation nåede han og resten af direktionen så ikke at blive bedre til.
Medlemmer af sundhedsudvalget i Region Syddanmark gjorde det før jul klart, at ledelsen havde kort tid til at få styr på tingene. Ifølge avisens oplysninger udtrykte flere medlemmer af forretningsudvalget på et møde i december også stor utilfredshed med sygehusledelsen.

Nye opgaver til fyret direktion

To af medlemmerne af den afgående direktion får nye opgaver i Region Syddanmark.

Administrerende sygehusdirektør Finn Jensen vil i resten af sin ansættelsesperiode fungere som strategisk rådgiver på OUH. Funktionens indhold vil blive beskrevet nærmere i den kommende tid.

Lægelig direktør Søren Aggestrup vil indtil primo 2018 blive tilknyttet Syddansk Sundhedsinnovation som særlig rådgiver. Søren Aggestrup har under sin ansættelse på Sygehus Sønderjylland arbejdet intensivt med innovation og er bl.a. lykkedes med en række robot- og automatiseringstiltag på sygehuset.

Sygeplejefaglig direktør Grete Kirketerp Nielsen har allerede i efteråret 2016 meddelt, at hun har besluttet at gå på pension i 2017. Der er på den baggrund indgået en fratrædelsesaftale således at fratrædelsen sker medio januar.

Ledelsen af projektorganisationen for Nyt OUH forventes indtil videre at blive varetaget af to vicedirektører under overordnet ledelse af administrerende sygehusdirektør på OUH Niels Nørgaard Pedersen.

De to vicedirektører vil dels være nuværende vicedirektør Torsten Lundgreen, dels forventes den anden vicedirektørstilling varetaget af afdelingschef Peter Holm, der også fortsat vil være leder af regionens bygningsafdeling. Nyt OUH er godt på vej ind i næste fase, og der vil snarest blive lagt op til disse justeringer, hvor det også forventes, at projektorganisationen for Nyt OUH knyttes endnu tættere til nuværende OUH. Justeringerne og konsekvenserne heraf vil blive behandlet i MED systemet.

De ledige direktørstillinger på Sygehus Sønderjylland vil blive slået op snarest.

Skriv kommentar